Drie jaar lang kregen de muskusratten in de polders bij Dinteloord vrij spel, maar sinds afgelopen week zijn de ratten hun leven niet meer zeker.

Ruim tweehonderd muskusratten werden afgelopen week al gevangen met een klem of in een onderwaterfuik om de populatie weer terug te dringen naar de oorspronkelijke stand. Door het hele land vonden verschillende proeven plaats om onderzoek te doen naar muskusrattenbestrijding, de resultaten van de proef in Dinteloord worden nu verzameld.

Drie jaar geleden begon waterschap Brabantse Delta met een wetenschappelijke proef om muskusratten niet meer te bestrijden in de polders van Dinteloord. Wel werd de muskusrat nog bestreden in de kern Dinteloord en langs de dijken, omdat de schade aan dijken enorm groot kan zijn.

Dezelfde proef werd ook gehouden in Lelystad en op beide plaatsen werd gekeken wat de gevolgen zijn van het niet bestrijden. "Normaal worden muskusratten door heel Nederland gewoon gevangen", vertelt Jack Rombouts, hoofd Muskusrattenbeheer bij Brabantse Delta.

"De afgelopen jaren zijn er verschillende proeven geweest waarbij muskusratten meer of minder werden bestreden, maar alleen in Lelystad en Dinteloord kregen de ratten volledig de ruimte." Hoewel de muskusrat geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid en hij geen mensen aanvalt, werd de proef eerst besproken in de streek want de kans op overlast was aanwezig.

Opruiming

Nu, drie jaar na dato, komt er een einde aan de proef. "We zijn net begonnen met het opruimen van de muskusratten om de situatie weer terug te brengen naar hoe hij was drie jaar geleden", vertelt Rombouts.

Onder andere onderzoeker Daan Bos gaat nu bekijken wat de resultaten zijn van het onderzoek en de eerste resultaten worden in 2018 verwacht. "In Nederland worden de muskusratten al zeventig jaar bestreden, maar er is nooit echt goed veldonderzoek gedaan naar of het slimmer en goedkoper kan", vertelt Bos.

"Daarnaast willen we weten of we de populatie kunnen beïnvloeden en of er echt meer schade komt aan de dijken door een hogere populatie ratten." Per jaar wordt landelijk 35 miljoen euro ingezet om de muskusratten te bestrijden en in de jaren ’80 werden er per jaar zo’n 400.000 muskusratten gevangen.

Aanbeveling

Hoewel we nog moeten wachten op de definitieve resultaten, kan Daan Bos al wel een kleine conclusie geven: "Meer muskusratten is meer schade, dus bestrijding is heel belangrijk. De populatie is te beïnvloeden, maar dan moet men wel samenwerken zodat het probleem zich niet gaat verplaatsen." 

Dat lijkt logisch, maar volgens muskusrattenbestrijder Jeroen van Heijst is het belangrijk dat dit daadwerkelijk onderzocht is. "De hoge heren hebben onderbouwing gevonden voor mijn vak. Het is vreselijk om de hele tijd dieren te doden, maar door de populatie laag te houden, hoef je jaarlijks veel minder dieren te doden." 

Volgens de heren is de proef sowieso geslaagd, omdat er enorm veel data verzameld is tijdens de proef. "Als de populatie uit de hand was gelopen, hadden we de proef voortijdig moeten stoppen. Dat is gelukkig niet het geval geweest."