De Brabantse Wal moet tot de top vijf van toeristisch aantrekkelijke gebieden van Nederland behoren en zich verder ontwikkelen als groene long tussen Rotterdam en Antwerpen. 

Die ambitie hebben de gemeentebesturen van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht met elkaar afgesproken in een gezamenlijke visie.

De drie gemeenten zien vooral kansen om elkaar te versterken op het gebied van duurzaamheid, woonomgeving, landschap en toerisme & recreatie.

In de economische pijlers onderhoud, biobased economy en logistiek zien de gemeenten kansen om de Brabantse Wal te laten doorstomen in de richting van de top vijf sterkste economieën van Nederland.

Zelfvertrouwen

De burgemeesters, loco-burgemeesters en gemeentesecretarissen van de drie gemeenten blaken van het zelfvertrouwen tijdens de presentatie van hun visie op (veer)krachtig bestuur. “We hebben goud in handen”, straalt de Steenbergse burgemeester Ruud van den Belt vol trots.

"Als je kijkt naar onze ligging als groene long tussen Rotterdam en Antwerpen, de ontwikkelingen op het gebied van onderhoud, biobased economy en logistiek, dan moet iedereen weten dat de Brabantse Wal de parel van West-Brabant, van Brabant, Nederland en zelfs Europa is."

Fundering

Het zijn vooral grote woorden en ambities die uitgesproken worden. Loco-burgemeester Arjan van der Weegen van Bergen op Zoom geeft toe dat die beloften eerder zijn gedaan. "Maar dat was toen zonder enige fundering te hebben. Met deze visie hebben we die nu wel."

In de visie beschrijven de gemeenten de grote verbondenheid die er nu al is op de Brabantse Wal op het gebied van landschap, historie, onderwijs, wonen en werken.

"De samenwerking is niet nieuw. Als gemeenten vinden we elkaar al op veel vlakken, maar ook onze inwoners doen dat. Ze gaan naar school of werken op de Brabantse Wal", verduidelijkt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen.

Doel van de visie is om met één mond te spreken als het gaat om regionale thema’s, zoals onderwijs, economie, zorg en toerisme & recreatie, zowel op de Brabantse Wal als naar andere samenwerkingsverbanden toe.

Dat moet bewoners meer duidelijkheid bieden, ondernemers meer kans geven en de Brabantse Wal nationaal en internationaal meer op de kaart zetten.

Voortouw

De Woensdrechtse loco-burgemeester Hans de Waal geeft als voorbeeld: "Als een bedrijf zich op de Brabantse Wal wil vestigen, probeerden we hem eerst ieder voor zich binnen te halen. Nu zeggen we: een logistiek bedrijf past het beste in Bergen op Zoom, want daar is de infrastructuur op ingericht."

Elkaar niet meer beconcurreren, maar aanvullen dus. Daarin willen de drie gemeenten het voortouw nemen. Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom wijst op de viering van 75 jaar bevrijding.

"Daarover lopen nu al contacten met Canada. We gaan dat breed op de Brabantse Wal vieren. Het moet een nationale viering worden."

Ook het sociaal domein wordt genoemd: "De rechten en plichten voor bewoners op de Brabantse Wal moeten hetzelfde zijn. Daarom gaan we onze visies voor het sociale domein ook op elkaar afstemmen", kondigt Van der Weegen aan.

Geen fusie

De visie moet volgens de drie gemeenten niet gezien worden als startdocument voor een gemeentelijke herindeling. "Dat is niet wenselijk en ook niet noodzakelijk. Wij zijn als gemeenten sterk genoeg om elkaar op inhoud te vinden, niet per se in een zware constructie van een fusie", stelt Adriaansen.

Gemeentesecretaris Annette Baart van Woensdrecht vult aan:

"We weten elkaar nu al te vinden. Vandaag zit er iemand over jeugdzorg uit Steenbergen bij ons binnen, morgen een ambtenaar over een ander thema vanuit Bergen op Zoom. Dat loopt heel organisch. Daar hebben we nu nog geen fusie voor nodig."