Binnen twee weken moet duidelijk zijn welke partij het beheer van de midgetgolfbaan in de wijk Meilust overneemt.

De drie gegadigden mogen maandag 27 maart hun plannen presenteren aan de gemeente. Die wil daarop snel een besluit nemen.

"Met het voorjaar in aantocht gaan we daar geen maanden over doen, maar willen we binnen een week of twee duidelijk maken welke partij de nieuwe beheerder wordt", meldt gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf.

Horeca

De drie partijen krijgen ieder de kans om hun plannen voor het midgetgolfparkje te presenteren. Volgens Van der Graaf heeft de gemeente vooraf geen criteria vastgesteld waaraan de plannen moeten voldoen.

"De enige voorwaarde die wij stellen, is dat de plannen passen binnen het bestemmingsplan. Dat is al vrij ruim opgezet, met mogelijkheden voor kleinschalige horeca om bijvoorbeeld een zakje chips of een glaasje limonade te verkopen", legt hij uit.

De plannen zullen verder vooral op hun inhoud beoordeeld worden, waarna het college snel besluit met welke partij het in zee zal gaan.

"Eén van de gegadigden heeft al aangekondigd op 17 april met Pasen open te kunnen gaan. Een mooi streven, al is dat voor ons niet doorslaggevend. Het wordt pas een ander verhaal als een partij aangeeft nog anderhalf jaar nodig te hebben. Maar gezien het feit dat één partij al snel open wil, willen we de kandidaten dus snel duidelijkheid bieden."

Transparantie

BSD-raadslid Piet van den Kieboom juicht het toe dat de baan snel weer open kan, maar waakt wel voor een zo eerlijk mogelijk proces.

"We maken ons nu zorgen over de procedure die tot de keuze zal leiden. Volledige transparantie dient hierbij het uitgangspunt te zijn, maar voor ons is het niet duidelijk welke criteria het college zal hanteren", schrijft hij in een brief aan het gemeentebestuur.

Van den Kieboom zou het zuur vinden als een partij met goede plannen afvalt, omdat die niet al met Pasen open zou kunnen.

"In de keuze moet het college vooral rekening houden met de belangen van de gebruikers, zoals goede openingstijden, prijzen en ondersteunende voorzieningen, en de belangen van de toekomstige beheerder, zoals redelijke prijspacht, ruimte voor horeca en het te behalen rendement", roept hij op.