Calfven moet het voorlopig blijven stellen zonder glasvezel. Dat is de uitkomst na nieuw overleg tussen Reggefiber/KPN en wethouder Jeffrey van Agtmaal. 

Die laatste zag in de geplande straatvernieuwing van Calfven de ideale mogelijkheid om meteen een snelle internetverbinding aan te laten leggen in het buurtschap.

De wethouder vroeg daarom een gesprek aan met Reggefiber/KPN, dat in 2012 en 2013 ook het glasvezelnetwerk in de Woensdrechtse dorpen heeft aangelegd.

De netbeheerder ziet echter nog steeds geen brood in het aansluiten van Calfven op een sneller netwerk. “Een update van de straatkasten valt helaas niet te verwachten”, meldt Van Agtmaal.

Te beperkt

Vorig jaar probeerde hij ook al KPN over te halen om te investeren in Calfven. Het netwerkbedrijf kondigde toen al aan op een groot aantal plaatsen het kopernetwerk te zullen vervangen voor glasvezel.

KPN liet destijds al weten dat Calfven niet in de plannen voorkwam, omdat het aantal aansluitingen te beperkt is.

“Van financiële haalbaarheid zou enkel sprake zijn wanneer de bewoners bereid waren een eigen bijdrage te leveren en uit het onderzoek van Reggefiber bleek die bereidheid er niet te zijn. Als gemeente kunnen we ook geen financiële bijdrage leveren, omdat dit ongeoorloofde staatssteun zou zijn”, aldus Van Agtmaal.

Toekomst

Volgens Reggefiber/KPN biedt het huidige KPN-netwerk nog altijd voldoende kwaliteit voor de gemiddelde gebruiker. Dat netwerk zou in de toekomst nog wel opgewaardeerd kunnen worden, mits de bewoners daar aan bijdragen.

Ook de ontwikkelingen op het gebied van de mobiele netwerken 4G+ en 5G zouden op den duur uitkomst kunnen bieden.

Wethouder Van Agtmaal: “Met Reggefiber/KPN is afgesproken dat we in contact blijven. Indien zich ontwikkelingen voordoen, dan gaan we weer met elkaar is gesprek.”