Positieve meevaller van 76.000 euro voor Gemeente Tholen

De gemeente Tholen ontvangt dit jaar 76.000 euro meer uit het algemene Gemeentefonds dan waarmee tot nu toe rekening is gehouden.

Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders op basis van voorlopige aantallen. Daarnaast kent ook het jaar 2016 een positieve meevaller, ook hierbij valt de uitkering van het gemeentefonds hoger uit dan in eerste instantie werd gedacht.

De gemeente Tholen kan een bedrag van bijna 64.000 euro tegemoet zien, maar dit was al wel verwerkt in de concept-jaarrekening 2016. In totaal krijgt de gemeente Tholen voor 2017 een bedrag van 33.567.000 euro gestort op de rekening vanuit het Gemeentefonds.

Tip de redactie