Steenbergen onderzoekt veiligheidsgevoel

De gemeente Steenbergen is een onderzoek gestart naar het veiligheidsgevoel van de mensen in het stadscentrum van Steenbergen. 

Inwoners, ondernemers en bezoekers worden opgeroepen om op de website van de gemeente een kleine enquête in te vullen.

"Dit naar aanleiding van een toename van vandalistisch gedrag in de afgelopen periode", aldus de gemeente. 

Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken of, en zo ja, welke veiligheidsacties genomen moeten worden. Zowel horeca als andere ondernemers hebben het gemeentebestuur gevraagd om camera’s te plaatsen voor de veiligheid in het centrum.

De enquête kan tot 10 april worden ingevuld.

Tip de redactie