KBO Steenbergen boos op PostNL om schrappen brievenbussen

De Steenbergse afdeling van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) is boos op PostNL.

De postorganisatie liet onlangs weten twaalf brievenbussen in de gemeente Steenbergen te verwijderen van de in totaal 25 oranje brievenbussen. Volgens PostNL is er overleg gevoerd met lokale vertegenwoordigers van ouderenorganisaties zoals de ANBO en de KBO, maar daar is volgens Paul Kil (voorzitter KBO Steenbergen) geen sprake van.

"We vinden het zeer storend dat PostNL deze onwaarheden publiceert. Nu zullen onze leden mogelijk ons verwijten maken over de plaatsing van de postbussen." En dat terwijl er dus helemaal geen overleg is geweest tussen de twee organisaties.

Gemeente

PostNL heeft wel contact gehad met de gemeente Steenbergen. Zij laten weten dat PostNL heeft aangegeven rekening te houden met de afstandeis voor brievenbussen zoals dat is vastgelegd in de Postwet.

"Uitgangspunt is dat brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Met name voor mensen die slecht ter been zijn en dat ondersteunt de gemeente Steenbergen van harte. De brievenbussen bij zorginstellingen blijven om deze reden ook gehandhaafd."

De aanpassing van het brievenbusnetwerk is een gevolg van het feit dat Nederlanders steeds minder post versturen. PostNL kiest ervoor om brievenbussen die weinig gebruikt worden weg te halen of te verplaatsen naar plekken waar veel mensen komen. De veranderingen worden in de periode vanaf 13 maart tot 23 juni doorgevoerd.

Tip de redactie