Hoe kun je als dorp proberen jong en oud tevreden te houden binnen de eigen dorpsgrenzen en zoveel mogelijk voorzieningen te behouden? Het definitieve antwoord hierop is nog niet te geven, maar Dorpscoöperatie Huijbergen timmert flink aan de weg om de doelstelling te verwezenlijken.

In mei 2016 werd de Dorpscoöperatie Huijbergen definitief opgericht. Iets minder dan een jaar verder werd op uitnodiging van de Wmo Adviesraad een update gegeven door bestuursleden Ad Hectors en Frank Gillisse van de Dorpscoöperatie Huijbergen.

"Op dit moment kunnen we zeggen dat de activiteiten van de Dorpscoöperatie een succes zijn. We bieden diverse activiteiten aan. De gezamenlijke maaltijden zijn bijvoorbeeld al erg succesvol. Op dit moment kunnen hier zo'n 45 mensen aan deelnemen. Dat is wel het maximum, maar gezien het succes zetten we dit graag voort en hopen we het ook uit te kunnen breiden."

Ook de vervoersdienst en de contactmiddagen tussen jong en oud vallen in de smaak bij de Huijbergenaren. Veel mensen maken gebruik van de aangeboden diensten en activiteiten. Deze diensten worden vooral aangeboden door een pool aan vrijwilligers.

Gesloten portemonnee

"De vrijwilligers spelen een actieve rol. Samen werken we aan de opbouw van nog meer activiteiten. Eventueel kunnen we gezamenlijk gaan koken en eten. We peilen hier nu nog de behoefte voor."

Alle activiteiten worden zoveel mogelijk met gesloten portemonnee uitgevoerd. "We zetten vrijwilligers in, die wel een onkostenvergoeding krijgen voor bijvoorbeeld gereden kilometers voor de vervoersdienst. Maar de leden betalen op dit moment nog geen contributie. Dat zal voorlopig ook nog niet gebeuren, maar op termijn kunnen we wellicht wel een licht tarief invoeren."

De Dorpscoöperatie Huijbergen wil het liefste een vrijblijvend karakter behouden. "We willen niet de zoveelste organisatie worden. Feitelijk kun je ons zien als een soort ouderwetse hand- en spandienst onder buren."

Samenwerking

"Wat soms tot stand komt via de Dorpscoöperatie Huijbergen ontwikkelt zich ook wel tot directer onderling contact tussen mensen. Het zou mooi zijn als wij op termijn niet eens meer nodig zouden zijn en mensen elkaar weer gewoon vinden en helpen."

Helemaal alleen doet de Dorpscoöperatie Huijbergen het niet. Per 1 april aanstaande komt er bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met het Dorpsplatform Huijbergen.

"Als het gaat om de grotere dorpsthema’s, dan was er altijd al een intensieve samenwerking met het platform. Maar was het wel zinvol om samen dezelfde thema’s te bewandelen?"

Synergie

"Wij vonden van niet en om meer synergie te behalen, hebben we besloten structureel samen te werken op bijvoorbeeld het gebied van mobiliteit en infrastructuur. De Dorpscoöperatie wil het Dorpsplatform Huijbergen hierbij meer ondersteunen. Het proces hierbij loopt."

Om mensen te bereiken zet Dorpscoöperatie Huijbergen al diverse middelen in. "We proberen de juiste communicatie te zoeken. We zijn al bereikbaar via mail, telefoon en de website en hebben ook speciale kaarten in omloop. Op die manier hopen we de drempel zo laag mogelijk te houden."