De Nederlandse Onderwatersport Bond gaat geen duikwrak af laten zinken in de Bergse Diepsluis.

De bond is al ruim anderhalf jaar bezig met de realisering van een duikwrak in de wateren van Tholen, maar door "onvoorziene ontwikkelingen, een stijging van de begroting en een aanzienlijke toename van de financiële risico’s" is besloten het project te stoppen.

Het schip zou na de zomer worden afgezonken. De Onderwatersport Bond kende vele tegenslagen, zo was er lang onduidelijkheid over een aansprakelijkheidsverzekering.

Er moest uitgeweken worden naar de Bergse Diepsluis waar een fundering van steen nodig is om het schip niet weg te laten zakken in de dikke laag slib en in de voormalige garnalenkotter TS 7 is asbest aangetroffen.

Crowdfunding

"Er waren in deze anderhalf jaar ook positieve ontwikkelingen. Gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat, beroepsvissers, Defensie en lokale ondernemers hadden vertrouwen in de goede afloop en werkten goed mee", verklaart de bond.

Ook organiseerde de NOB een succesvolle crowdfundingsactie waarbij het streefbedrag in slechts twee weken werd gehaald. "Alle donateurs krijgen hun geld terug."