Wees niet huiverig voor burgerinitiatieven, maar geef ze juist een kans. Die boodschap gaven Erik De Laet van zorgcoöperatie Putte en wethouder Lars van der Beek mee aan het campagneteam van D66. 

Op uitnodiging van de lokale afdeling brachten Kamerlid Salima Belhaj en de kandidaten Matthijs Sienot en Arend Meijer een bezoek aan de gemeente Woensdrecht.

Daar probeerden De Laet en Van der Beek na eerdere presentaties aan de Tweede Kamer en het koningspaar nu de D66-prominenten te overtuigen van de succesvolle Woensdrechtse aanpak op het gebied van zorg en welzijn.

Het was de tweede keer in korte tijd dat een delegatie hooggeplaatste D66-leden de gemeente Woensdrecht aandeed. Afgelopen najaar vierde de partij haar vijftigjarig bestaan nog met een bezoek aan de vliegbasis.

Zorg

Burgemeester Steven Adriaansen was blij dat de democraten de moeite namen terug te keren naar Woensdrecht en dit keer stil stonden bij een ander belangrijk Woensdrechts thema: de zorg.

"We hebben hier in de gemeente namelijk meer dan de Joint Strike Fighter (JSF). We hebben een schaal en omvang waar we trots op zijn. Daardoor kunnen we heel goed vorm geven aan het sociaal domein. We kennen de mensen nog. Op het moment dat de overheid gaten laat vallen, kunnen wij die gaten dichten met mooie burgerinitiatieven", aldus Adriaansen.

Hulpvragen

Een van die initiatieven is de zorgcoöperatie Zorg om Zorg in Putte. Voor Erik De Laet is het al de derde keer dat hij het Putse initiatief mag presenteren, nadat hij eerder al was uitgenodigd voor het koninklijk bezoek en met wethouder Van der Beek afreisde naar de Tweede Kamer.

De zorgcoöperatie begon destijds als een reactie op het (dreigende) verdwijnen van voorzieningen en heeft inmiddels al veel bereikt.

"We hebben 65 actieve vrijwilligers. Vorig jaar hebben we 145 hulpvragen afgehandeld, waarvan 40 procent vervoerskwesties. We zijn gestart met een ontmoetingscentrum en hebben het initiatief genomen voor een dorpscoördinator. Daarnaast zijn we bezig om dagopvang in het dorp te realiseren en praten we met investeerders over een woonvorm voor ouderen", somt De Laet op.

Drempel

Ondanks het succes loopt de zorgcoöperatie ook tegen veel zaken aan. Dat begint al bij de vorm van het burgerinitiatief.

"We hebben gekozen voor een coöperatie, omdat we onze leden een belangrijke stem willen geven. Maar daardoor hebben wij geen anbi-status (instelling voor algemeen nut, red.) en moeten we vennootschapsbelasting betalen op het moment dat we winst maken."

Ook het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) blijkt voor de vrijwilligersorganisatie een drempel te zijn. "Per aanvraag kost dat een paar tientjes. Kan dat niet gratis voor vrijwilligers", vraagt De Laet zich af.

Hij vindt ook dat de ondersteuning voor vrijwilligers beter kan. De Laet geeft de D66'ers mee om een ministerie voor vrijwilligerswerk op te richten. "Onze wethouder is dan meteen een goede kandidaat voor het ministerschap, want er zijn heel wat gemeenten die een voorbeeld aan hem kunnen nemen."

Oplossingen

Volgens Van der Beek kende de decentralisatie een redelijk zachte landing in de gemeente Woensdrecht. Dat komt volgens hem door een goede samenwerking tussen gemeente en partijen als de zorgcoöperatie, KBO's, Wmo Adviesraad en de FNV.

"We proberen zoveel mogelijk in oplossingen te denken. Niet te veel vasthouden aan regels, want de burger weet heel goed zelf wat goed voor hem is. We hebben best gekeken hoe we met burgerinitiatieven omgaan. Maar we moeten de bloem laten bloeien en initiatieven zoveel mogelijk faciliteren. Dat werkt hier heel goed."

Het bezoek bood Kamerlid Belhaj de nodige handvatten voor na de verkiezingen. "We dachten veel praktische problemen al weggenomen te hebben, maar dat valt dus tegen. Het is wel heel goed om te zien hoe men hier met de zorg aan de slag gaat. Een voorbeeld voor andere gemeenten."