50 procent van de inwoners van de gemeente Steenbergen moet in 2021 wekelijks iets aan sport doen, is de doelstelling van het gemeentebestuur. 

Uit de Volwassenenmonitor van de GGD blijkt dat de Steenbergenaren te weinig sporten en daarom worden er verschillende actiepunten aanbevolen. Het belangrijkste is om een gedragsverandering ten aanzien van sport en bewegen teweeg te brengen. 

"Als de doelgroep voldoende kennis bezit, zal dit sneller resulteren in een positieve houding tegenover sporten en bewegen", stelt het college van burgemeester en wethouders.

Sinds 2012 zijn er drie sportcoaches werkzaam in de gemeente Steenbergen om met name jeugd (jonger dan achttien jaar), ouderen (zestig jaar en ouder) en mensen met een beperking bij te staan met diverse sport- en beweegprojecten. Uit het onderzoek van de GGD blijkt nu dat de doelgroep volwassenen hierdoor achterblijft.

Afhaken

Uit het onderzoek blijkt dat 54,7 procent van de jongvolwassenen op dit moment wekelijks iets aan sport doet. Onder mensen in de leeftijd van veertig tot zestig ligt dit percentage nog op ongeveer 46,6 procent.

"De meeste volwassenen hebben in het verleden wel gesport, maar zijn om uiteenlopende reden afgehaakt. Veruit de meest gegeven reden om niet meer in verenigingsverband te sporten is het gebrek aan tijd wegens werk en privé." 

Kennis

De gemeente Steenbergen is echter van mening dat velen juist in deze levensfase minder gaan werken en ook de zorgtaken voor kinderen nemen vaak af, waardoor tijd vrij komt voor sport. "Om de deelname aan sport te vergroten is het raadzaam om de kennis over sport en bewegen onder de doelgroepen volwassenen van middelbare leeftijd en ouderen te vergroten."

"De gemeente Steenbergen kan er voor kiezen om een beweegmarkt/gezondheidsmarkt in samenwerking met de sportverenigingen en overige aanbieders, GGD en fysiotherapeuten te organiseren." Daarnaast blijkt dat veel mensen graag willen sporten met een beweegmaatje.

Online platform

"Aanbevolen wordt daarom om een online platform te ontwikkelen dat samen sporten mogelijk maakt." Ook wordt er nog geopperd om fitnesstoestellen in de openbare ruimte te plaatsen en om te onderzoeken of er aandacht besteed kan worden aan bedrijfssport. De sportcoaches gaan met de aanbevelingen vanuit de GGD aan de slag.