De Bergse VVD-fractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten of er op scholen gevoelige onderwerpen zijn die niet besproken worden.

De vraag is het gevolg van een onderzoek van het DUO waaruit blijkt dat basis- en middelbare scholen bepaalde thema’s niet meer met kinderen bespreken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om homoseksualiteit, religie, terrorisme, slavernij en politieke situaties in landen.

Het bespreekbaar maken van onderwerpen waar een taboe op rust kan volgens de VVD bijdragen aan een betere deelname aan de maatschappij. "Dus, is het antwoord ja, wat gaat u daaraan doen?"