Zwembad de Spetter en het comité BlijvenSpetteren zijn in voorbereiding op de renovatie druk bezig om alsnog te bezuinigen op de exploitatielasten. Daarom gaat het zwembad vanaf het begin van het seizoen werken met een zogenaamd ‘bevoegd vrijwilliger toezichthouder’, oftewel een vrijwillige badmeester.

"Comité BlijvenSpetteren en de vele liefhebbers van de Spetter zitten niet stil als het gaat om de taakstellende bezuiniging die de gemeente in 2012 en 2013 als voorwaarde aan de renovatie verbond", stelt Johan Koedood, voorzitter van het comité.

Al jaren wordt er hard gewerkt om de kosten voor het zwembad te verlagen. Er werd gezocht naar sponsoren en door mee te doen aan bijvoorbeeld NLDoet, probeert het zwembad steeds meer vrijwilligers te betrekken bij het zwembad die hun steentje bij willen dragen.

"Eind 2016 bijvoorbeeld schonken de Lions van Tholen nog een glijbaan voor het peuterbad."

Veiligheid

De volgende stap is het introduceren van een bevoegd vrijwillig toezichthouder. Koedood legt uit: "Concreet houdt dat in dat tijdens het dauwzwemmen van 7.30u tot 9.30u toezicht wordt gehouden met één betaalde medewerker en één bevoegd vrijwillig toezichthouder. Voorheen gebeurde dat met twee betaalde krachten."

Het ochtendzwemmen trekt vijf ochtenden per week tussen de veertig en zestig volwassenen die rustig en gedisciplineerd baantjes trekken en daarmee heeft de activiteit een laag veiligheidsrisico. Deze nieuwe manier van werken kan een bezuiniging opleveren van maximaal 4.000 euro en de veiligheid gaat er niet onder lijden.

Vrijwilligers

"Bij sommige zwembaden gebeurt dit al met één betaalde kracht of door roulatie van vrijwilligers." De gemeente Tholen heeft samen met BlijvenSpetteren onderzocht wat een optimale en verantwoorde aanpak voor Tholen kan zijn. Het introduceren van deze vrijwillige badmeester is daar het gevolg van.

Dit jaar is er plek voor maximaal twintig vrijwilligers en veertien personen hebben zich inmiddels al aangemeld. "De gemeente bekostigt de cursus en de vrijwilligers investeren hun tijd. De cursus en het bijbehorende theorie- en praktijkexamen worden volgens standaarden van de Reddingsbrigade verzorgd. De vrijwilligers zijn dus ook elders inzetbaar." 

Gratis

Dankzij zwemvereniging de Eendracht kunnen de aspirant-toezichthouders een paar zaterdagmiddagen gratis oefenen in zwembad de Schelp.

De praktische vaardigheden zijn voor de meesten niet nieuw maar het blijkt prettig te zijn alle eisen nog eens door te nemen onder de bezielende leiding van badmeester Arjan. De jongste deelnemer is 17 en de oudste deelnemer is 65 jaar.

Doel

Het is de bedoeling om uiteindelijk negentig ochtenden in het seizoen van 2017 te vullen met de vrijwillige toezichthouders. "Hiermee is een besparing van maximaal 4.000 euro op de begroting te realiseren. Het comité streeft er naar de exploitatie van 150.000 naar 100.000 terug te brengen." 

Zodra de renovatie een feit is zou het mogelijk moeten zijn het zwembad voor 88.000 per jaar te exploiteren omdat dan naast de opbrengsten van burgerparticipatie ook horeca-inkomsten en energievoordelen meehelpen.