Het hondensportcentrum Dogs in Touch aan ’t Laag in Bergen op Zoom kan mogelijk toch gelegaliseerd worden. Dat blijkt uit een second opinion waar de gemeenteraad om had gevraagd. 

De eigenaren van de hondenschool moeten daarvoor nog wel flink aan de bak. Zo moet er een nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd worden en moet de inrichting van het sportcentrum aan strenge eisen voldoen.

De discussie rond het hondensportcentrum speelt al enkele jaren. Omwonenden trokken in 2014 bij de gemeente aan de bel over geluidsoverlast. Het college oordeelde destijds dat er geen vergunning was afgegeven voor de hondenschool en dat de activiteit ook niet binnen het bestemmingsplan paste.

Na diverse overleggen en het bestuderen van de mogelijkheden besloot het college om geen medewerking te verlenen aan de legalisering van de voorziening, maar de gemeenteraad besliste afgelopen najaar anders.

Mogelijkheden

De fracties wilden dat het college een second opinion liet uitvoeren om nog eens naar de mogelijkheden voor het afgeven van een vergunning te kijken.

Die mogelijkheden heeft het bureau Antea Group, dat de second opinion heeft uitgevoerd, nu gevonden. Zo valt er winst te halen uit een isolatie van de panden waarin de hondenschool gevestigd is.

Indeling

Ook kan een betere indeling van het terrein, waarbij activiteiten als parkeren en uitlaten afgeschermd worden door de gebouwen, ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast optreedt.

Daarnaast kunnen de eigenaren nog extra maatregelen treffen door gedragsregels te introduceren en het uitlaten van de honden zoveel mogelijk inpandig te organiseren.

Geluidsonderzoek

De belangrijkste voorwaarde voor legalisering is echter dat er een nieuw geluidsonderzoek komt. Volgens de Antea Group geeft het eerder gehouden akoestisch onderzoek te weinig inzicht.

Als uit het nieuwe onderzoek blijkt dat met de extra maatregelen het geluidsniveau niet boven de 65 dB(A) uitkomt en het gemiddelde geluidsniveau op 45 dB(A) ligt, kan de hondenschool binnen het huidige bestemmingsplan toch een vergunning krijgen.