Laat ondernemers ondernemen. En kijk kritisch bij het instellen van regels, want de ene regel ingevoerd met de bedoeling het milieu te ontlasten, kan elders in de bedrijfsvoering er juist voor zorgen dat het milieu wordt geschaad. 

Dit is kort samengevat wat de eigenaren van twee boerenbedrijven in de gemeente Woensdrecht het CDA-Kamerlid Jaco Geurts als hartenkreet meegaven.

Op uitnodiging van CDA Woensdrecht bezocht Geurts de bedrijven van de familie Roefs en Vermeulen in de dorpen Woensdrecht en Ossendrecht. Thema van deze middag was innovatie.

Door vernieuwingen door te voeren en zaken slim te organiseren trachten de beide boerenbedrijven duurzaam bezig te zijn.

Dierenwelzijn

Op de plek waar Brabant, Zeeland kust runt Henk Roefs een gesloten varkensbedrijf aan de Grindweg in Woensdrecht. Gesloten wil zeggen dat men alles in eigen hand houdt. Roefs fokt zelf de zeugen, de moedervarkens.

"We hebben een eigen fokkerij en de biggetjes die hier worden geboren, verlaten de boerderij als ze vleesvarkens zijn van 125 kilo."

Antibiotica

Roefs zorgt voor zijn eigen aanwas; een gesloten circuit. Daarnaast wordt zo min mogelijk antibiotica gebruikt en gelden er strenge hygiëneregels op het bedrijf.

Zo mogen mensen pas de stal in als ze gedurende 48 uur niet op een andere boerderij zijn geweest. "Negentig procent van onze dieren heeft nooit antibiotica toegediend gekregen. Bij 10 procent is dit gebruikt vanwege een kleine ontsteking gebeurd", stelt Roefs.

Energie opslaan

Bijzonder en vernieuwend aan Roefs' bedrijf is dat hij meer dan gemiddeld aandacht besteedt aan energiebesparing door deze te produceren en op te slaan.

Dit doet hij door de plaatsing van zonnepanelen die energie opwekken en door een container waarin een gigantische accu is geplaatst die energie op piekmomenten opslaat als het aanbod van energie groter is dan het verbruik op zijn bedrijf.

Roefs: "Door de opslag hiervan, ben ik minder afhankelijk van vervuilende kolencentrales. Hierdoor ben ik duurzaam bezig en lever ik een bijdrage aan de samenleving. Doordat ik minder energie hoef in te kopen, bespaar ik geld en zo heb ik een gezonde business en kan ik mijn boterham duurzaam verdienen."

Groentebedrijf

Het andere boerenbedrijf dat Geurts aandoet is dat van de familie Vermeulen aan de Laagstraat in Ossendrecht. Dit is een vollegronds groentebedrijf. Dit betekent dat men de groenten buiten, op het land verbouwt. In de winter is er prei die na sortering op dikte rechtstreeks zijn weg vindt naar de schappen van Albert Heijn (AH).

In de zomer produceert Vermeulen ijsbergsla en broccoli. Niet zonder trots vermeldt Johan Vermeulen dat alle ijsbergsla in de AH-winkels van België en Nederland afkomstig is van zijn bedrijf op de Brabantse Wal.

Uitbreiding

Momenteel is het bedrijf bezig met uitbreiden. Hierdoor kan Vermeulen vanaf 2018 zelf de broccoli verpakken en kan hij door de bouw van koelcellen zelf de ijsbergsla in voorraad houden.

Dit is winst voor het milieu want deze groenten gaan dan net als de prei regelrecht van Vermeulens bedrijf naar de winkel. "We telen niet alleen wát de klant vraagt, maar ook wanneer de klant het vraagt", aldus Vermeulen.