Over vier jaar zal de eerste vastenavendwagen uit het nieuwe onderkomen voor de Bergse bouwclubs rollen.

De verwachting is dat volgend jaar met de vastenavend de eerste schop in de grond gaat, waarna een bouwperiode van drie jaar zal volgen.

Dat meldt het college in een mededeling aan de gemeenteraad. De komende maanden zal echter nog gezocht worden naar een financiële dekking voor het ambitieuze plan om de bouwclubs in hetzelfde complex als het ROC, Facilitair Bedrijf en Omroep ZuidWest onder te brengen.

De vastenavendbouwers zitten al jaren te springen om nieuwe huisvesting. De huidige bouwloodsen op het Konterscherp op de Geertruidapolder en de Stadsschuur aan de Dubbelstraat zijn sterk verouderd. De situatie is zelfs zo ernstig dat de Stadsschuur is afgekeurd als bouwlocatie voor de kindervastenavendclubs, waardoor zij dit jaar al moesten uitwijken naar een bouwplek in ’t Vierkantje in de binnenstad.

Academie

De stichtingen Halwana, Bergse Bouwers en Vastenavend tekenden daarom afgelopen najaar al een intentieverklaring met de gemeente om te komen tot een nieuwe centrale huisvesting. De wens is om de vastenavendbouwers te koppelen aan het Eventum, het nieuwe gebouw voor het ROC, Facilitair Bedrijf en Omroep ZuidWest.

De gemeenteraad maakte in 2014 al 2,8 miljoen euro vrij voor de bouw van het nieuwe complex. Door ook de bouwclubs toe te voegen aan het gebouwencomplex zijn er volgens het college optimale kansen op het gebied van educatie en innovatie. Zo kan ook het idee van een Vastenavend Academie en Museum vorm krijgen.

Financiering

Waar voor het Eventum al een krediet is vastgesteld, geldt dat nog niet voor de nieuwe huisvesting van de bouwclubs. Het college gaat ervan uit dat er in de gemeentebegroting structureel 290.000 euro extra nodig is om de nieuwbouw te realiseren.

Hoe dat bedrag wordt opgevangen wil het college de komende maanden verder uitwerken, zodat bij de presentatie van het Beleidskader 2018 (vooruitzicht op de begroting voor volgend jaar) meer details over de financiering bekend zullen zijn.

Daarin worden ook de ontwikkelkansen van de huidige bouwlocaties meegenomen. De verhuizing van de Bergse bouwclubs naar het Eventum betekent namelijk dat zowel aan de Calandweg (Kontescherp) als de Dr. Ir. Van Veenweg (Halwana) twee locaties vrijkomen die weer gebruikt kunnen worden voor woon/werklocaties in de Geertruidapolder. Daarnaast is de locatie van de Stadsschuur aan de Dubbelstraat in beeld voor woningbouw.

Eerste schop

Mocht de gemeenteraad instemmen met de verdere uitwerking van de financiële onderbouwing, dan verwacht het college dat in november alle seinen op groen kunnen worden gezet. Het streven is dan om in februari 2018 rond de vastenavend de starthandeling te verrichten voor een nieuwe bouwlocatie voor de kinderbouwclubs.

De bouw van het complete gebouwencomplex, met daarin dus ook het ROC, Facilitair Bedrijf en Omroep ZuidWest, zal zo’n drie jaar in beslag nemen, waardoor de nieuwe huisvesting in 2021 officieel geopend kan worden.