Met ruim twintig activiteiten, variërend van sport tot voorlichting en van een alcoholvrij feestje tot een gezellige middag voor mantelzorgers, geeft de gemeente Woensdrecht dit jaar uitvoering aan haar jeugd- en volksgezondheidsbeleid. 

Daarbij keren een aantal succesnummers van vorig jaar terug, waaronder de cursus valpreventie en het basketbaltoernooi voor basisscholen.

Daarnaast is er ruimte voor nieuwe activiteiten, zoals een sociale vaardigheidstraining voor kinderen en aandacht voor gezonde sportkantines met Wilfred Genee als publiekstrekker.

De activiteiten voor dit jaar zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2017 van het integraal jeugd- en volksgezondheidsbeleid.

Jeugdhonk

Daarin geeft de gemeente prioriteit aan preventie, veiligheid, het bereiken van ouders en jongeren, bestrijden van overgewicht en diabetes, tegengaan van roken, overmatig alcoholgebruik en drugs en preventie van psychische problemen. Het college stelt daar jaarlijks 60.000 euro voor beschikbaar.

Veel van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma richten zich op de jeugd. Zo ondersteunt de gemeente een schoolfeest met alcoholvrije cocktails op het ZuidWestHoek College en wordt er geld vrijgemaakt voor de aankleding van het jeugdhonk in Hoogerheide.

Sport

Ook zijn er veel sportactiviteiten voor kinderen in allerlei leeftijdscategorieën, zoals het schoolbasketbaltoernooi, een veldrijcompetitie, schoolsportmix om kinderen kennis te laten maken met diverse sporten en trendy sporten met wekelijkse sportclinics.

Voor ouderen is er ook dit jaar weer een cursus valpreventie, terwijl er voor jongeren met een beperking een sportinstuif wordt georganiseerd.

Alcohol en drugs

Naast alle sportieve activiteiten is er ook veel aandacht voor preventie en voorlichting. Daarbij valt te denken aan een training voor kinderopvangcentra, workshops positief opvoeden, ‘het vergeten festival’ als middag voor mantelzorgers van dementerenden en een herhaling van de succesvolle avond van de EHBO over alcohol en drugs.

Ook voor jongeren zijn er themabijeenkomsten, maar juist niet over alcohol en drugs, omdat zij dat thema volgens de jongerenwerker ‘moe’ zijn. Met de jongeren wordt daarom gesproken over zaken als sparen, studie en zelfstandig wonen.

Een bijzondere voorlichtingsactiviteit omvat het thema gezonde sportkantine. Daarvoor willen de gemeenten op de Brabantse Wal de bekende tv-presentator Wilfred Genee uitnodigen.

Jonge mantelzorgers

Tot slot zijn er nog activiteiten gericht op specifieke doelgroepen, zoals ondersteuning voor jonge mantelzorgers, een programma voor kinderen van gescheiden ouders en een voorlichting voor 75+’ers.

In totaal bevat het uitvoeringsprogramma 22 activiteiten, die veelal door de Brede Welzijnsinstelling (BWI) en Centrum Jeugd en Gezin (CJG) worden opgepakt.