Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgt de grote zaal van Ontmoetingscentrum De Wittenhorst in Halsteren een multifunctioneel karakter. 

Het gemeentebestuur laat momenteel doorrekenen wat het kost om de zaal ook geschikt te maken voor bijvoorbeeld bewegingsonderwijs voor basisscholen.

Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om duurzame maatregelen te treffen voor De Wittenhorst. Gedacht wordt onder meer aan zonnepanelen.

De grote zaal van De Wittenhorst is al sinds oktober gesloten, nadat er scheuren in de balkenconstructie waren geconstateerd. Alle activiteiten zijn sindsdien onder gebracht in andere ruimten van het ontmoetingscentrum, maar ook in sporthal De Kannebuis en de gymzaal aan de Julianastraat in Halsteren.

Mulitfunctioneel

Omdat de grote zaal bijdraagt aan de exploitatie van De Wittenhorst is slopen geen optie voor het college. Burgemeester en wethouders denken juist aan een mulitfunctioneler gebruik van de ruimte.

Dat kost weliswaar meer geld, dan enkel het herstel van de balkenconstructie, maar het college verwacht dat terug te verdienen door een betere bezetting. Daarnaast verwacht het college zo ook een betere afweging te kunnen maken over het in eigendom houden van de gymzaal aan de Julianastraat.