Het college van burgemeester en wethouders in Tholen heeft besloten een bedrag van ruim 10.000 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de kerk in Stavenisse.

De Hervormde kerk is hard aan renovatie toe, maar het groot onderhoud brengt een kostenpost met zich mee van 291.000 euro. "We doen er alles aan om dat geld bij elkaar te halen", vertelt kerkrentmeester Rien de Graaf.

Omdat de Hervormde kerk tijdens de Watersnoodramp voor een groot deel onder water heeft gestaan is er veel zout in de muren getrokken en dat is nu terug te zien.

Op veel plaatsen laat het stucwerk los en de ramen komen steeds losser in het geraamte van de kerk te zitten. "De kerk stamt uit 1911 en sinds die tijd zitten de ramen er al in", vertelt De Graaf.

Achterstallig onderhoud

"Er is jarenlang achterstallig onderhoud geweest, omdat er geen geld was om alles te onderhouden." Dat heeft nu z’n gevolgen. De radiatoren hangen los en er moeten nieuwe leien op het dak. "De fundering is goed, maar de zijkanten zakken heel langzaam weg, daardoor ontstaan er scheuren en die moeten ook gedicht worden. Maar, dat valt buiten de renovatie." 

In totaal zijn de kosten voor de hele restauratie geraamd op 291.000 euro. In principe is 40.000 euro nodig voor de Consistoriekamer, 160.000 euro voor het kerkgebouw en nog eens 91.000 euro voor de kapel.

Sparen

Zangavonden, het aanschrijven van fondsen en allerlei andere activiteiten worden gehouden om de spaarpot van de kerk te vullen voor de grote renovatie. Zo gingen broer Maarten Post en zijn zus Jeanne al op de fiets naar Rome om geld in te zamelen voor de kerk. Tijdens de braderie is er ook de nodige aandacht geweest voor de kerk.

"Met deze activiteiten is er al een mooi bedrag opgehaald, maar er blijven toch nog broodnodige reparaties wachten op aanbesteding", stelt De Graaf. Inmiddels staat de teller op de website op 29.368 euro, maar die stand dateert van 1 januari 2017.

Dubbele kosten

"Er zijn nog wel wat bedragen bijgekomen, maar het exacte bedrag moeten we nog uitrekenen", aldus Rien de Graaf. "De mensen geven mooie bedragen, maar we moeten als kleine gemeenschap veel geld bij elkaar verzamelen." 

Zelf heeft De Graaf geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten, maar hij weet dat het een moeilijke opgave wordt. "We hebben nog vijf jaar om het geld in te zamelen en we willen natuurlijk zoveel mogelijk tegelijk aanpakken om geen dubbele kosten te maken."

Subsidie

De in totaal 10.210 euro van de gemeente Tholen wordt in zes jaar tijd uitgekeerd. "Hierbij geldt hetzelfde principe als bij de Brim subsidie vanuit de Rijksoverheid." De Hervormde kerk in Stavenisse is immers een Rijksmonument, toch moet een groot deel van de restauratie door de gemeenschap betaald worden.

Vanuit het Rijk wordt een bedrag van 38.338 euro beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de kerk. Dat wordt in zes jaar tijd uitbetaald. "De onderdelen waar we subsidie voor krijgen moeten binnen zes jaar afgerond zijn. De andere werkzaamheden willen we oppakken in volgorde van wat het meest noodzakelijk is, zoals goede wind- en waterdichte daken en muren."

Op 13 april is er een koor en samenzangavond van jongerenkoor Matthànja en Kinderkoor Stavenisse beiden onder leiding van Peter Wildeman, die geheel ten goede komt voor de restauratie.