De afwatering van de Woensdrechtse polders en de oostelijke polders van Rilland gaat op slot bij zeer extreme weersomstandigheden. 

Het gaat om een zeer zeldzame combinatie van springvloed en hoge rivierstanden, een situatie die slechts eens in de 1400 jaar voorkomt. Met de maatregel kan de wateroverlast in de polders rond het Schelde-Rijnkanaal zoveel mogelijk beperkt blijven.

De afsluiting van het afwatersysteem maakt deel uit van een hele reeks maatregelen in het kader van het landelijke project Ruimte voor de Rivier. Voor dat project is onder meer het Volkerak-Zoommeer aangewezen als waterberging.

Bij een combinatie van springvloed en hoge rivierstanden wordt het Volkerak-Zoommeer ingezet als waterberging, zodat de omgeving van de Drechtsteden droge voeten houdt. Daardoor stijgt het waterpeil in het Volkerak-Zoommeer met zo'n twee meter.

Sifon

De inzet van de waterberging raakt daardoor letterlijk de Woensdrechtse en Oost-Rillandse afwatering. Die loopt normaal gesproken via een soort zwanenhals onder zowel het Schelde-Rijnkanaal en het Bathse Spuikanaal door.

De zogenaamde sifon komt uit in de spuikom bij Bath en watert uiteindelijk af in de Westerschelde. Bij de inzet van de waterberging zal het Spuikanaal echter buiten de oevers treden, wat de sifon rechtstreeks in verbinding brengt met het Spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaal.

In dat geval zal de sifon niet meer als afwatering werken, maar het water uit de waterberging juist naar de Woensdrechtse en Rillandse polders brengen.

Onder water

De wateroverlast kan bij het openhouden van de sifon weliswaar beperkt worden, maar daarvoor moet een dijk rond het afwateringssysteem aangelegd worden. De kosten daarvoor worden op minimaal 1,4 miljoen euro geraamd.

Een andere optie is het afsluiten van de sifon. In dat geval komt er zo'n 24,2 hectare, waarvan zo'n 25 vierkante meter bebouwing, rond het Schelde-Rijnkanaal onder water te staan.

Bewoners

Het gaat grofweg om het gebied tussen de Zuidhof/Bathseweg aan Rillandse zijde en de polders tot aan de A4 in Woensdrechtse zijde. Datzelfde gebied is al kwetsbaar bij een iets minder uitzonderlijke weersituatie, die volgens berekeningen eens in de honderd jaar voorkomt. In dat geval krijgt 22,9 hectare te maken met natte voeten.

Gezien de geringe extra overlast kiezen de gemeenten Woensdrecht en Rilland, Rijkswaterstaat en de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta voor het afsluiten van de sifon. Wel is afgesproken dat de bewoners in de betreffende polders op tijd geïnformeerd zullen worden over de naderende wateroverlast.