Burgemeester Ruud van den Belt stuurt samen met zijn collega-burgemeesters uit Moerdijk en Bergen op Zoom een brief aan minister Melanie Schultz van Haegen vanwege de geluidsproblematiek en de problemen met de verkeersafwikkeling op knooppunt Zoomland als direct gevolg van de aanleg van de A4.

De drie gemeenten dragen verschillende oplossingen aan en willen nu geld zien vanuit het Rijk om de problemen op te lossen.

De problemen zijn tweeledig, zo gaat het om de geluidsproblematiek langs de A4/A29 in de gemeenten Steenbergen en Moerdijk, maar het gaat ook om de verkeersafwikkeling bij knooppunt Zoomland in Bergen op Zoom.

"Bij onze gemeenten blijven klachten binnenkomen over geluidsoverlast als gevolg van de nieuwe snelweg", stellen de burgemeesters in hun brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

"Er zijn buiten de projectgrenzen voor de aanleg van de A4 geen of nauwelijks geluidsmaatregelen genomen, terwijl de verkeersintensiteit -en daarmee de geluidsproductie- op deze wegen vanzelfsprekend wel fors is toegenomen."

Geluidsproblematiek

Zo heeft de gemeente Moerdijk op twee locaties geluidsmetingen verricht en na een half jaar meten bleek dat de geluidsnorm aan de oostzijde van de A29 wordt overschreden. Aan de westzijde zou het nieuw aangelegde asfalt wel werken, want daar ligt het geluidsniveau wil onder de norm.

"Maar omdat asfalt akoestisch veroudert, wordt verwacht dat ook daar in de komende jaren normoverschrijdingen zullen plaatsvinden." Langs de nieuwe A4 ter hoogte van Steenbergen zijn destijds wel op een aantal plekken geluidsschermen geplaatst.

Weergave

Maar, volgens de gemeente Steenbergen, is de noodzaak voor deze geluidsschermen bepaald op basis van geluidsmodellen die niet altijd een goede weergave van de werkelijkheid geven. "Dat wordt bevestigd door deskundigen." 

De gemeenten Steenbergen en Moerdijk stellen dat het de plicht is van de minister om maatregelen te treffen om het geluidsniveau tot een aanvaardbaar niveau te verlagen. "Wij denken dan aan overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen), omdat de reeds aangebrachte bronmaatregelen onvoldoende werken."

Knooppunt Zoomland

Een andere bottleneck sinds de opening van de A4 in 2014 is het knooppunt Zoomland waar de A4 en de A58 samenkomen.

Destijds is besloten om geen aanpassingen te doen aan het knooppunt, terwijl de hoeveelheid verkeer tussen oktober 2014 en oktober 2015 met 70 procent is toegenomen. "Dit leidt bijna dagelijks tot files en vertraging." 

Conclusie

De gemeente Bergen op Zoom heeft zelf een adviesbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de ontwerprichtlijnen, de verkeersveiligheid en de verkeersafwisseling. "De conclusie is dat er verbeterd kan en moet worden. Voor de lange termijn is het aanbevolen het knooppunt en de omgeving compleet om te bouwen."

Wel zegt het adviesbureau dat op dit moment ook een aantal makkelijke oplossingen te realiseren zijn, zoals het doortrekken van de twee rijstroken op de A4 en de vernieuwing van de bewegwijzering. "De kosten voor dit totaalpakket aan knooppunt Zoomland zijn grofweg geraamd op 3,8 tot 7,15 miljoen euro."

Overleg

Uit de Rijksbegroting voor 2017 bleek dat de aanleg van de A4 17 miljoen euro goedkoper is uitgevallen dan begroot en daardoor is er volgens de burgemeesters genoeg geld om de problemen op te lossen.

"Zoals u leest, hebben wij als drie gemeenten verscheidene oplossingen voor de problemen rondom de A29.A4. Voor deze problemen en oplossingen bent u als rijksoverheid grotendeels verantwoordelijk." De burgemeesters roepen de minister dan ook op om op korte termijn een bestuurlijk overleg te plannen, waarbij het een en ander besproken kan worden.