Er komt een grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden om de verkeersstromen op het traject Zeelandweg Oost, Kade, Burgemeester van Loonstraat en de Franseweg te beïnvloeden.

Het onderzoek is een vervolg op de motie van de gemeenteraad waarbij het college werd oproepen onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een rondweg.

Het doel van de motie is om de verkeersoverlast in de Burgemeester van Loonstraat te verminderen.

"Als oplossing wordt daarbij het realiseren van een rondweg genoemd, maar het is gewenst om breder naar de materie te kijken." Daarom worden nu alle verkeersstromen onderzocht.