Vrederust wordt weer een beetje Zeeuws als een fusie tussen Emergis en GGZ WNB gunstig blijkt. Momenteel loopt een onderzoek naar een intensieve samenwerking.

Doel is het bundelen van krachten en de positie in de regio versterken, aldus bestuurder Ineke Strijp van GGZ WNB. In 2008 zagen de buurinstellingen nog af van een samengaan. Vier jaar later probeerde Emergis het met de Parnassia Bavo Groep. Zonder succes.

Uiterlijk eind maart willen de bestuurders van het Zeeuwse Emergis en GGZ WNB nu een intentieverklaring tekenen voor een samenwerking. Personeel van GGZ WNB is daar onlangs over ingelicht.

Aanleiding voor de hernieuwde kennismaking is versterken van de positie door het bundelen van de krachten, zegt bestuurder Ineke Strijp van GGZ WNB. "Ons doel is dat de geestelijke gezondheidszorg in deze regio verankerd blijft. Dat is nodig, want de zorg staat onder druk."

Zwaar weer

Het onderzoek naar een mogelijke samenwerking komt op een moment dat GGZ WNB in financieel zwaar weer verkeert. Uit de jaarcijfers over 2015 blijkt dat de organisatie voor 2016 rekening houdt met een overschrijding van 5 tot 6 miljoen euro. Met als grootste kostenpost het personeel.

In opdracht van de bank is een onderzoek uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van de Brabantse ggz-instelling. Daaruit blijkt dat ‘Vrederust’ zelfstandig verder kan met een fikse kostenbesparing. Volgens Strijp onmogelijk zonder concessies te doen aan de zorg. Daarom is samenwerking nodig.

"Beide instellingen vullen elkaar perfect aan", zegt Strijp. "De expertise van Emergis ligt met name op het gebied van jeugd en eetstoornissen. GGZ WNB heeft een grote opleidingspoot en is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een zogeheten dubbel diagnose, een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving."

Elkaar nodig

Volgens Strijp hebben Emergis en GGZ WNB elkaar in de toekomst nodig om in Zeeland en West-Brabant in de toekomst de geestelijke gezondheidszorg te kunnen waarborgen. Eerste winst van een samenwerking is de kwaliteit van zorg verbeteren. Betere weerbaarheid tegen de bureaucreatie van de veranderende zorgfinanciering is een goede tweede.

In 2015 telde Emergis 11.577 cliënten. De omzet kwam uit op ruim 86 miljoen euro en een eigen vermogen van ruim 21 miljoen euro. Daarmee is Emergis duidelijk de sterkere van de twee instellingen. GGZ WNB is met 5637 cliënten een stuk kleiner. De omzet kwam in 2015 neer op 75 miljoen euro. Het eigen vermogen is met 4 miljoen beduidend lager.