De Bergse D66-fractie heeft bij het college aandacht gevraagd voor de overlast die bewoners van de Tuindersdreef ervaren.

"De verbeterde aansluiting op de A4 heeft gezorgd voor een toename van het verkeer, het lawaai en het fijnstof over de Randweg", stelt D66.

Daar komt bij dat één van de geluidsschermen aan de Randweg is verzakt, en door dat 'lek' hebben de bewoners extra last van fijnstof en lawaai.

"Tussen de betonnen band waarop het houten scherm rust en de wal is ruimte ontstaan, waardoor het geluid ongehinderd richting tuinen en woningen stroomt." D66 wil dat het college hier actie op onderneemt.