De gemeente Bergen op Zoom trekt de beurs voor de viering van de bevrijding van de Brabantse Wal en de daaruit ontstane relatie met de Canadese stad Edmonton.

Voor de nieuwe Stichting Bevrijding Brabantse Wal maakt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een bedrag van 25.000 euro vrij, terwijl er structureel ook nog eens 35.000 euro wordt gereserveerd voor het opbouwen van een economische vriendschap met Edmonton.

De nieuwe stichting Bevrijding Brabantse Wal moet de Slag om de Schelde uit de vergetelheid halen.

"Internationaal is er ieder jaar weer veel aandacht voor de Slag om Arnhem, maar de Slag om de Schelde was eveneens van zeer historisch belang", verklaart wethouder Ad Coppens de keuze van het college om de stichting jaarlijks te subsidiëren met een bedrag van 25.000 euro.

"Vanuit de gemeenteraad is er de wens om meer aandacht te besteden aan de Slag om de Schelde. We mogen nooit vergeten wat de Canadese bevrijders in 1944 voor ons betekend hebben. In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Brabantse Wal bevrijd is. Dan is het de bedoeling dat daar weer grootse aandacht aan wordt besteed."

Zware delegatie

De kiem voor de nieuwe stichting werd bij de viering van 70 jaar bevrijding al gelegd. Dat jaar werkten de comités op de Brabantse Wal voor de eerste keer samen om de Slag om de Schelde te herdenken.

Sinds dat jaar koos de Canadese ambassade er ook voor om haar jaarlijkse herdenking van de Slag om de Schelde plaats te laten vinden op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom.

"Sindsdien komen de Canadezen altijd met een zware delegatie naar Bergen op Zoom. Tijdens de nazit hebben we al een aantal keren contact met elkaar gehad en ontstond er de behoefte om meer met elkaar samen te werken dan alleen op het gebied van eren en herdenken", aldus Coppens.

Kansen

Dat heeft er vorig jaar in geresulteerd dat burgemeester Frank Petter met een aantal ambtenaren een bezoek heeft gebracht aan Edmonton, de bakermat van het South Alberta Regiment dat de Duitse bezetters verdreef van de Brabantse Wal.

"Men was daar vooral gecharmeerd van onze biobased economy. Er stond al een bezoek van een Canadese delegatie voor 2018 op de planning, maar als gevolg van de reis van onze burgemeester is dat bezoek nu naar voren gehaald", weet Coppens.

Waar de Canadezen vooral geïnteresseerd zijn in de Bergse investeringen in biobased economy, kan Bergen op Zoom volgens de wethouder juist weer leren van de Canadese samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. "Daar is het onderwijs veel beter afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven. Daar liggen voor ons ook kansen."

Structureel

Daarom heeft het college besloten om naast de 25.000 euro voor de herdenking van de bevrijding ook nog eens 35.000 euro vrij te maken voor de investering in de vriendschapsrelatie op het gebied van economie en educatie.

Beide bedragen wil het college in 2017 al beschikbaar stellen en vanaf 2018 ook structureel opnemen in de begroting.