De Stichting Brabantse Wal Festival (BWF) kan alsnog een beroep doen op de Woensdrechtse gemeenteraad voor een financiële bijdrage voor de organisatie van een ouderenmiddag.

Na een motie van ABZ en AKT heeft een meerderheid van de raad alsnog ingestemd met een garantiestelling van maximaal 2500 euro.

Twee weken geleden wees de voltallige gemeenteraad een verzoek van het BWF voor een financiële bijdrage nog af. Het festival ontving zelfs al een brief van de griffier waarin het besluit werd medegedeeld.

Desondanks wilden de lokale partijen ABZ en AKT de ouderenmiddag nog een kans geven. Zij zouden het immers jammer vinden dat de middag bij het uitblijven van een subsidie verloren zou gaan. Met een motie vroegen beide partijen de overige fracties om alsnog garant te staan voor een bedrag van 2500 euro.

Onderbouwing

De motie zorgde voor nogal wat gefronste wenkbrauwen bij de overige raadsleden. "Hoe kunnen wij onze geloofwaardigheid nu nog verdedigen?", wees Manus Bolders (VVD) op de brief die de griffier eerder al had verstuurd.

Bij de PvdA en D66 Zuidwesthoek leefden voornamelijk inhoudelijke bezwaren. Zij vonden dat de financiële onderbouwing onderbrak en misten de uitleg waarom voor deze specifieke middag van het subsidiebeleid afgeweken moest worden. "We moeten af van het hapsnapbeleid", stelde Richard Musters (D66).

Subsidiebeleid

Voor de indieners van de motie reden om niet alleen een garantiestelling voor de seniorenmiddag te regelen, maar ook om te onderzoeken hoe dit soort activiteiten toch via het normale subsidiebeleid een bijdrage kunnen ontvangen.

Door die toevoeging stemden uiteindelijk ook CDA en VVD in met de motie.