De gemeente Tholen is druk bezig met een promotie- en acquisitieplan om inwoners, bedrijven en toeristen naar de gemeente te trekken.

Bureau Dietz Communicatie heeft eind 2016 een plan opgesteld dat inmiddels is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

In de commissievergadering van 8 maart buigen de commissieleden zich over het plan waarbij minstens vijftien stakeholders (verdeeld over de domeinen Wonen, Werken en Recreëren) betrokken zijn.

Op 16 maart neemt de gemeenteraad een beslissing over het promotieplan. Allemaal met één doel: de gemeente Tholen aantrekkelijk(er) maken voor iedereen.