Adam Ahajaj en Han Verbeem (PvdA) willen de gemeente Bergen op Zoom toegankelijker maken voor mensen met een beperking door aan te sluiten bij de mobiele applicatie 'Ongehinderd'. 

"Toegankelijkheid is naar de mening van de Partij van de Arbeid een belangrijke voorwaarde voor participatie en acceptatie in onze samenleving", aldus de (duo)-raadsleden.

Daarom willen de twee weten welke stappen het college tot nu toe al heeft genomen om de toegankelijkheid in de gemeente te verbeteren en welke belangenorganisaties betrokken zijn bij de uitvoering van de algemene toegankelijkheidsnorm.

Een voorbeeld van een ontwikkeling die de toegankelijkheid kan verbeteren is de app 'Ongehinderd', een app waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties.

Vragen

"Is het College bekend met de app en organisatie 'Ongehinderd'? Zo niet, is het College bereid om deze organisatie te benaderen om te kijken of aansluiting bij deze app en organisatie mogelijk is?", vragen Verbeem en Ahajaj.