Theo van Es (Steenbergen Anders) en Jeroen Weerdenburg (CDA) hebben in navolging van lokale ondernemers aandacht gevraagd voor camerabewaking op de Markt in Steenbergen.

Onlangs vroegen Kees de Bruin (Retail Platform Steenbergen) en Peter Jongenelen (Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Steenbergen) al in een brief aan de gemeenteraad of er camera’s kunnen komen in het centrum van Steenbergen.

Volgens de twee gebeurt er op en rond de Markt veel wat het daglicht niet kan verdragen.

De fracties van Steenbergen Anders en het CDA hebben daarom nu ook het college opgeroepen om het beveiligingsbeleid aan te scherpen.

Onveilig

"Vele gesprekken die wij voerden met inwoners en gebruikers van het uitgaanscentrum hebben ons geleerd dat het stadscentrum van Steenbergen wordt ervaren als onveilig tijdens de late avond en nacht."

De twee raadsleden willen daarom weten wat de visie is van het college op deze situatie en of zij de opvatting delen dat cameratoezicht in het centrumgebied een effectief middel is bij het verder bestrijden van overlast, vandalisme en geweld.

Politie

In augustus 2015 heeft Steenbergen Anders ook om cameratoezicht gevraagd in het centrum van Steenbergen, maar dat was destijds volgend de politie niet noodzakelijk.

De politie stelde destijds dat de bezoekersaantallen tijdens reguliere uitgaansavonden in de jaren sterk afgenomen zijn en dat er de laatste jaren nog maar minimaal sprake is van aanzienlijke ordeverstoringen.

Cameratoezicht

De gemeente achtte zelf dat het plaatsen van cameratoezicht in een relatief gezien, veilig uitgaans- of winkelgebied juist eerder bijdraagt aan een verhoging van een onveiligheidsgevoel, dan dat het een bijdrage levert aan een veiliger gevoel.

Daarnaast is het plaatsen van camera’s een dure aangelegenheid. Het gaat dan om een investering van om en nabij 125.000 euro.