Het aantal jongeren in de gemeente Tholen in de leeftijdscategorie 19 tot en met 23 jaar is in de afgelopen veertien jaar nog nooit zo hoog geweest. In 2003 waren nog maar 1395 jongvolwassenen in de gemeente, inmiddels is dat aantal opgelopen naar 1570 jongvolwassenen. 

In de hele provincie Zeeland zijn er 19.574 jongvolwassenen te vinden. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 2016.

Het ZB| Planbureau in Zeeland heeft in 2016 onderzoek gedaan naar Zeeuwse Jongvolwassenen. Dit gebeurde in het kader van de Jeugdmonitor Zeeland die eens in de vier jaar wordt gehouden.

Inmiddels zijn de gemeentelijke en provinciale uitkomsten gepresenteerd.

Verandering

Het eerste dat opvalt is de stijging van het aantal jongvolwassenen en dan voornamelijk de enorme stijging in het afgelopen jaar. De afgelopen jaren waren er soms wat meer en soms wat minder jongeren, maar alleen tussen 2011 en 2013 was een grote verandering te zien van 1.458 naar 1.511 jongvolwassenen.

Het afgelopen jaar is dat aantal dus gestegen van 1.477 naar 1.570, bijna honderd jongvolwassenen meer.

Baan en studie

Ook werd de jongeren gevraagd of zij een baan hebben. 82 procent van de Tholenaren reageerde daar positief op en dat komt overeen met het gemiddelde van heel Zeeland: 82 procent. Van die jongvolwassenen die een betaalde baan heeft, werkt 56 procent binnen Zeeland en dat is een stuk minder dat het provinciale gemiddelde van tachtig procent.

Dat is te verklaren door de ligging van Tholen en de banden met West-Brabantse gemeentes zoals Steenbergen en Bergen op Zoom. 16 procent van de jongvolwassenen op Tholen zoekt nog een baan. Qua studie doen de jongvolwassenen het prima. 6 procent volgt een universitaire studie en dat is meer dan het Zeeuwse gemiddelde van 4 procent.

Buiten Tholen

16 procent van de jongeren volgt een hbo-opleiding en 17 procent een mbo-opleiding. 58 procent heeft aangegeven geen studie te volgen en twee procent volgt een andere opleiding dan de voornoemden.

Ook hier geldt dat veel jongeren buiten Tholen studeren, want slechts 27 procent studeert binnen Zeeland in tegenstelling tot 61 procent van alle Zeeuwse jongvolwassenen.

Sociaal

Net als in de rest van Zeeland is 43 procent van de jongvolwassenen geen lid van een vereniging. Van diegenen die wel lid zijn gaat 33 procent naar een sportvereniging, 16 procent naar een andere soort vereniging en 8 procent gaat zowel naar een sportvereniging, als een andere vereniging.

89 procent van de jongeren maakt gebruik van social media (tegenover 90 procent van alle Zeeuwse jongeren) en slechts 49 procent gaat wel eens uit in tegenstelling tot het provinciale gemiddelde van 57 procent.

Ruim een kwart (26 procent) van de jongvolwassenen doet wel eens vrijwilligerswerk en acht procent verleent wel eens mantelzorg. Dat is beiden één procent meer dan het Zeeuwse gemiddelde.

Opvallend

Nog een paar opvallende cijfers zijn de volgende: 69 procent van de Thoolse jongvolwassenen gelooft in een God, tegenover 50 procent van alle Zeeuwse jongvolwassenen. Daarnaast woont in heel Zeeland 73 procent van de jongvolwassenen nog bij zijn of haar ouders, terwijl dat in Tholen zelfs 80 procent is.

Het alcoholgebruik in Tholen ligt ook lager dan in de gehele provincie, 83 procent drinkt wel eens een alcoholische versnapering tegenover 86 procent in Zeeland. Daarentegen is het aantal jongeren dat rookt in Tholen (35 procent) voor het eerst sinds 2005 procentueel gezien hoger dan het Zeeuwse gemiddelde (32 procent).