De gemeenten in de regio zien af van een bezuiniging op het budget voor Beschermd Wonen voor mensen met een psychische aandoening. 

Bergen op Zoom wilde als centrumgemeente in eerste instantie een bezuiniging van 2,5 procent doorvoeren op de tarieven, maar na bezwaar van de twee grootste aanbieders op het gebied van Beschermd Wonen is de korting nu teruggedraaid. 

"We hanteren het principe 'in is uit'. Als wij een korting krijgen vanuit het Rijk berekenen we dat door aan de zorginstellingen die voor ons het Beschermd Wonen uitvoeren. De meeste partijen waren akkoord met die bezuiniging, maar GGZ WNB en tanteLouise hadden bezwaar aangetekend", verklaart wethouder Yvonne Kammeijer.

Volgens haar is de Bergen op Zoom zich als centrumgemeente voor de regio West-Brabant West zich daarom te rade gegaan bij de regio Breda. "Daar bleken de tarieven hoger te liggen. We willen wel een reëel bedrag betalen aan de zorgverleners. Daarom hebben we besloten de bezuiniging terug te draaien."

Ambulante zorg

Eind 2016 vielen in totaal 269 mensen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht onder de regeling Beschermd Wonen. Zij verblijven vanwege psychische problemen voor een tijdelijke periode, meestal één of twee jaar, in een instelling.

Om de kosten ook met de hogere tarieven in bedwang te houden, richt het college zich nu op het beperken van het aantal mensen dat onder Beschermd Wonen valt.

"We zetten in op het langer thuis laten wonen van de mensen door meer ambulante zorg met (zwaardere) ondersteuning toe te passen en minder mensen in het Beschermd Wonen", aldus Kammeijer.