Nieuwe parkeerroute moet oude digitale borden vervangen

Het oude digitale parkeerroute informatie systeem van de gemeente Bergen op Zoom verdwijnt samen met de oude P-borden.

De gemeente gaat in maart/april nieuwe parkeerroutes aanleggen met normale bebording en meteen daarna worden de oude systemen weggehaald. Dat laat wethouder Yvonne Kammeijer weten in een update over de stand van zaken rondom het parkeerbeleid.

Al in juli 2016 werden er door de gemeenteraad vragen gesteld over de parkeerborden in het centrum van Bergen op Zoom. Het oude systeem is verouderd en niet meer aan te passen aan de huidige techniek.

Omdat veel van de parkeerlocaties in Bergen op Zoom pleinen zijn met meerdere in- en uitgangen, is het daarnaast ook niet mogelijk om te tellen hoeveel auto’s gebruik maken van de parkeerplaatsen en hoeveel (openbare) parkeerplaatsen dus per parkeerterrein vrij zijn.

Juiste informatie

"Vervolgens is het niet mogelijk de juiste en volledige informatie op de informatieborden te laten zien", stelt de wethouder vast. Daarnaast blijkt dat weggebruikers zich vaak weinig tot niets aantrekken van de informatie op de borden. Ze rijden gewoon naar de parkeerlocatie die zij bij vertrek als doel hadden, ook als het daar drukker is.

In de gemeente Tilburg bleek dat de helft van de automobilisten de borden had opgemerkt en slechts twaalf procent liet zich sturen door deze informatie. "Daarom gaan wij investeren in een andere vorm van parkeerinformatievoorziening."

Parkeerroute

Omdat het voor bezoekers van de stad wel handig is om informatie te krijgen over de parkeergelegenheden, gaat de gemeente een nieuwe parkeerroute uitzetten. "Op dit moment hangen er verspreid door de stad P-route borden. De route is echter momenteel niet altijd logisch, stuurt zelfs in een verkeerde richting en bovendien ontbreekt continuïteit." 

De nieuwe bebording komt alleen in het centrum zelf en geeft route-informatie naar de verschillende parkeerlocaties. "Als een weggebruiker deze borden volgt, komt hij in een rondje langs alle parkeerlocaties voor bezoekers in het centrum." Het gaat dan om Parkeergarage de Parade, Achter de Grote Markt, Pastoor Joorenplein, Korenmarkt, St. Catharinaplein, Mineurplein, De Kaai en Plein 13.

Bordenplan

"De nieuwe parkeerroute loopt zowel linksom als rechtsom langs de diverse locaties. Vanaf de verschillende ingangsroutes in het centrum en op de parkeerroute zelf worden borden geplaatst. Deze borden worden herhaald totdat de reguliere bewegwijzering deze taak weer overneemt." 

Het bordenplan wordt op dit moment nog gedetailleerd uitgewerkt en naar verwachting worden de borden in maart/april 2017 geplaatst.

Digitalisering

Omdat veel mensen tegenwoordig niet meer naar borden kijken, maar naar de navigatie wordt ook geïnvesteerd in de digitalisering van het parkeersysteem in Bergen op Zoom. Vanaf het tweede kwartaal van 2017 gaat de gemeente met een zogenaamd scanvoertuig controleren.

"Hierdoor krijgen wij de beschikking over zeer veel informatie over het gebruik van de parkeerplaatsen. Doordat deze informatie dagelijks wordt verzameld, levert dit na enige tijd de mogelijkheid zeer betrouwbare voorspellingen te doen over het parkeergedrag." 

Bebording

In London wordt men tegenwoordig door middel van een app op de telefoon direct naar een vrije parkeerplaats geleid, op het moment dat men vanuit huis vertrekt. "In Bergen op Zoom werken wij hard aan het op een juiste manier verzamelen en rubriceren van onze digitale gegevens, zodat dit ook in Bergen op Zoom mogelijk wordt. Wij lopen hierin voorop in Nederland."

Naast de nieuwe P-borden wordt meteen aandacht besteed aan de bebording van en naar de Rijksweg, omdat ook die op dit moment niet voldoet.

Verwijzing

"Op alle belangrijke invalroutes voor het verkeer wordt op de bewegwijzering duidelijk 'Centrum' aangegeven. Daarnaast komt er op de invalsroute Rooseveltlaan een aparte verwijzing naar 'Historisch Centrum', zodat bezoekers direct naar de juiste kant van de stad worden geleid." 

Deze borden worden echter later aangepakt, omdat hiervoor eerst het gesprek moet worden aangegaan met de Nationale Bewegwijzeringsdienst die wettelijk verantwoordelijk is voor deze bewegwijzering van en naar Rijkswegen.

Tip de redactie