Woensdrechtse wethouder mag woning afbouwen

Wethouder Jeffrey van Agtmaal mag zijn nieuwe woning op Calfven verder afbouwen. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. 

De bouw van de woning en die van Van Agtmaals buurman werd afgelopen zomer nog stilgelegd, omdat beide huizen in tegenstrijd met de vergunning te dicht op de straat zijn uitgezet. Door de zone voor dertig kilometer per uur verder door te trekken tot voorbij de nieuwe woningen, kunnen de huizen toch afgebouwd worden.

Voor de legalisering van de woningbouw grijpt het college terug op een raadsbesluit uit 2008. De gemeenteraad stemde er toen al mee in om een dertigkilometerzone in te voeren ter hoogte van het voormalige chloorfabriekje op Calfven tot aan de kruising met de Calfvenseweg.

"Onder de bewoners leefde al langer de wens om de snelheid omlaag te brengen. Met de sanering van de chloorfabriek is er ruimte gekomen voor twee nieuwbouwwoningen, wat ook reden gaf om de snelheid omlaag te brengen." 

Zone

"Aangezien het enige tijd heeft geduurd tot die woningen tot ontwikkeling zijn gekomen, was het nog niet van die dertigkilometerzone gekomen. Dan hadden wij als gemeente immers kosten moeten maken, zonder dat daar al noodzaak toe was. Die zone wordt nu alsnog doorgevoerd", legt gemeentewoordvoerder Jan Prop uit.

Door de snelheid op het wegvlak omlaag te brengen, ziet het college alsnog ruimte om de twee nieuwbouwwoningen te legaliseren.

Rooilijn 

Afgelopen zomer bleek dat de huizen maar liefst vier meter te ver voor de rooilijn gebouwd werden en zo dus te dicht op de straat zouden komen te staan. Het college besloot toen een bouwstop op te leggen, in afwachting van een onderzoek naar mogelijke legalisatie.

Die legalisatie kan pas doorgaan als de snelheid ook definitief is teruggebracht naar dertig kilometer per uur. Het college heeft daarom afgesproken een verkeersbesluit daarvoor voor te bereiden. Zodra de snelheid officieel omlaag is, kan ook de bouwstop worden opgeheven.

Niet aanwezig

Het college heeft het besluit genomen tijdens haar vergadering van 31 januari. Wethouder Van Agtmaal was bij de behandeling van het agendapunt overigens niet aanwezig.

Hij had de vergadering al verlaten voor de andere collegeleden tot hun besluit kwamen.

Tip de redactie