Nieuwe stap voor Zwembad de Spetter

Zwembad de Spetter in Tholen is weer één stap dichter bij de renovatie die gepland staat voor september 2017.

Burgemeester Ger van de Velde – De Wilde ondertekende woensdagochtend namens Gemeente Tholen de bouwteamovereenkomst. De opdracht voor de renovatie is gegund aan Martijn van Sabben, directeur van Aannemingsbedrijf Fraanje, die eveneens zijn handtekening zette op de papieren.

De ondertekening, die werd bijgewoond door wethouder Kees van Dis en André Riethoff van Comité Blijven Spetteren, geeft in feite het startschot voor de renovatie van het zwembad.

Het aannemersbedrijf en de gemeente Tholen gaan nu samen werken aan een definitief technisch ontwerp, waarbij ook het Comité Blijven Spetteren actief betrokken blijft. "Zij participeert in de projectgroep en stemt af met het zwembadpersoneel", aldus de gemeente Tholen.

Overeenkomst

Het ontwerp moet in mei klaar zijn en wordt tegen die tijd omgezet in een aannemingsovereenkomst, waarna Fraanje kan starten met de werkvoorbereiding.

"De zomervakantie wordt vervolgens benut voor het maken van prefab-onderdelen. Na het afsluiten van het zwemseizoen in september start Fraanje met de daadwerkelijk realisatie op het zwembadterrein." 

In april 2018 moet het gerenoveerde zwembadcomplex naar verwachting weer in gebruik genomen kunnen worden.

Bezuiniging

De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2016 besloten om het zwembad te behouden en sober en doelmatig te renoveren. Achter de schermen werd echter al maanden hard gewerkt om de geplande renovatie van De Spetter snel uit te kunnen voeren.

De organisatie achter Zwembad de Spetter was bang dat de renovatie vertraging op zou lopen als pas in oktober gestart zou worden met alle voorbereidingen.

Daarom werd door de gemeenteraad op 14 juli een motie aangenomen waarin het college en de burgemeester werd opgeroepen om alvast te starten met deze voorbereidende werkzaamheden die nodig waren om de renovatie van de Spetter dit jaar uit te kunnen voeren.

Haestinge

Zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk wordt opengehouden tot en met 2020 in afwachting van een zogenaamde PPS-constructie waarbij een nieuw binnenbad van 250 vierkante meter en een buitenbad van 200 vierkante meter wordt gerealiseerd.

Lukt dat niet voor die tijd, dan wordt zwembad Haestinge alsnog gerenoveerd.

Tip de redactie