Nieuwe wijk Ossendrecht krijgt in 2018 gestalte

De nieuwe woonwijk aan de Noordrand van Ossendrecht zal waarschijnlijk in 2018 gestalte krijgen.

Woningstichting Woensdrecht wil zestien sociale huurwoningen realiseren op de oudste sportvelden achter het oude gemeenteterrein. Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal zal dit jaar nog gebruikt worden om alle benodigde procedures te doorlopen, zodat in de loop van volgend jaar de schop in de grond kan.

Wethouder Hans de Waal kondigde vorig jaar al aan met de Woningstichting Woensdrecht in gesprek te zijn over de ontwikkeling van de Noordrand in Ossendrecht.

Het gaat dan om het voormalige terrein van de gemeentewerken en de achterliggende sportvelden, die niet meer in gebruik zijn door de Ossendrechtse voetbalvereniging ODIO. De woningstichting wil in totaal zestien huurwoningen realiseren in het sociale segment.

Overleg

Tijdens de opinieraad Ruimte kon wethouder Van Agtmaal melden dat de gemeente samen met de woningstichting volop in overleg is over de invulling van het plan. "Het streven is om de ruimtelijke procedures dit jaar te doorlopen, zodat er in 2018 gebouwd kan worden."

PvdA-fractievoorzitter Cees Jaspers, in het verleden groot pleitbezorger van de ontwikkeling van de Noordrand, toonde zich blij met de komst van de sociale huurwoningen. "Vanuit de woonvisie is daar immers een grote behoefte aan."

Stadlander

Dat juist Woningstichting Woensdrecht de Noordrand op zich neemt en niet woningcorporatie Stadlander, die van oudsher het grootste bezit in Ossendrecht heeft, vonden veel raadsleden echter wel een teken aan de wand.

"Stadlander bouwt de komende jaren niets nieuws in onze gemeente, maar verkoopt juist veel vastgoed", constateerde Arjan Buijsen (ABZ).

Jaspers sloot zich daarbij aan. "Zeker als je kijkt naar de plannen voor de komende jaren. In totaal worden er weliswaar 232 sociale huurwoningen bijgebouwd, maar door verkoop en liberalisatie worden er netto slechts 47 sociale huurwoningen toegevoegd."

Tulpstraat

Volgens Van Agtmaal investeert Stadlander wel degelijk in de gemeente Woensdrecht. "Het gaat dan om stedelijke vernieuwing en woningverbetering. Zo heeft Stadlander in de pen zitten om de Tulpstraat in Putte te herstructureren en worden haar woningen duurzamer gemaakt."

Hij begrijpt de zorgen van de raadsleden over de rol van Stadlander in Woensdrecht. "Maar volgens Stadlander zijn er nauwelijks wachtlijsten voor huurwoningen. Het is dus ook een kwestie van vraag en aanbod."

Tip de redactie