Het opsporen van explosieven bij de werkzaamheden rond de Groote Meer kosten Natuurmonumenten een flinke duit. 

Het natuurgebied bij Ossendrecht wordt momenteel onder handen genomen om verdere verdroging van het meer tegen te gaan. Om niet op onaangename verrassingen te stuiten, heeft Natuurmonumenten maar liefst tweeduizend locaties laten doorzoeken op de aanwezigheid van niet-ontplofte explosieven.

Het onderzoek en gereguleerd laten ontploffen van de gevonden explosieven kostten ruim een ton. Via het Rijk probeert de gemeente voor Natuurmonumenten ruim zestigduizend euro vergoed te krijgen.