Bergen op Zoom moet haar titel Groenste Stad van Europa inleveren. Die prijs is een wassen neus geworden gezien al het groen dat gekapt wordt, vindt Peter van den Ouden (GroenLinks). 

"Bomen dragen bij aan gezondheid, biodiversiteit en een vitale groene omgeving. Daar zou Bergen op Zoom voor zorgen, daarom hebben wij deze prijs gekregen. Maar hier zijn bomen vogelvrij", haalt hij uit.

Aanleiding voor zijn oproep is de kap van de populieren tussen Lamsoor en de Snoekenplas op de Bergse Plaat. "Eens was dit een mooie wandellaan, maar die is nu volkomen vernield", stelt Van den Ouden. Daarnaast hadden de populieren volgens hem ook een belangrijke functie in de wijk.

"De bomen stonden op een cruciale locatie tussen woningen en een waterplas. Zo zorgden ze voor een scheiding tussen wonen en natuur. Zij droegen niet alleen bij aan bescherming van het natuurgebied maar hadden ook een esthetische waarde voor de mens."

Lachertje

Voor Van den Ouden is de maat nu vol. "Het is de zoveelste keer dat bomen er blijkbaar niet toe doen, het is de zoveelste keer dat de mooie woorden van duurzaamheid, inzetten voor natuur, milieu en leefbaarheid ingehaald worden door het vernielen van bomen. De prijs van Groenste Stad is een lachertje! Geef de prijs maar terug en geef toe dat Bergen op Zoom die onterecht gekregen heeft", roept hij op.

Van den Ouden is niet de enige die aan de bel trekt over het kapbeleid van de gemeente. Ook Annette Stinenbosch (CDA) uit haar zorgen, nu ze heeft gehoord dat de gemeente ook de populieren langs de Poppendijk elders op de Plaat wil kappen.

"De laatste jaren zijn er op veel plaatsen volwassen bomen en houtopstanden gekapt. Het CDA is bang dat door de vele kap door de jaren heen een scheve verhoudingen in het bomenareaal gaan ontstaan. Daarmee bedoelen we dat er relatief veel jonge aanplant is en nog veel oude bomen maar dat het middensegment aan het verdwijnen is."

Zowel Stinenbosch als Van den Ouden hebben het college om uitleg gevraagd.