Er komt geen heroverweging van de herbouw van zorgcomplex De Lindenburgh in Steenbergen. 

Dat blijkt uit de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Eric van der Spelt. Volgens het D66-raadslid heeft het college kansen laten liggen om een extra impuls te geven aan het gebied rond de Steenbergse haven.

Van der Spelt is van mening dat op de locatie van De Lindenburgh hoogwaardige woningbouw aan het water in combinatie met waterrecreatie plaats had kunnen vinden. Een idee dat overigens niet van Van der Spelt zelf komt, maar van betrokken burgers die bij de gemeente aan de bel trokken.

Doordat tanteLouise ervoor heeft gekozen om het oude gebouw te slopen en nieuwbouw te realiseren op dezelfde locatie aan de Lindenburghlaan is het onmogelijk om het gebied een andere bestemming te geven. Overigens moest het college het bouwplan wel goedkeuren, omdat het past binnen het bestaande bestemmingsplan.

Andere locaties

De gemeente is in het verleden wel in gesprek geweest met tanteLouise om te kijken naar andere locaties voor de nieuwbouw, zoals aan de Ravelijnstraat en Onze Stede. "Als gevolg van de patstelling tussen de ontwikkelaars en de daar uit voortvloeiende onduidelijkheid over de beschikbaarheid van het terrein aan de Ravelijnstraat, heeft tanteLouise op enig moment de knoop doorgehakt en gekozen voor sloop en nieuwbouw op haar eigen locatie aan de Lindenburghlaan", verklaart het college de keuze.

Eric van der Spelt had het college gevraagd om die keuze te heroverwegen, maar dat is niet meer mogelijk. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn al zo ver gevorderd dat er geen weg terug meer is. "Er zijn in dat kader al informatieavonden belegd met buurtbewoners en andere betrokkenen en inmiddels is ook de bestaande bebouwing gesloopt."

Daarnaast heeft tanteLouise de financiering rond voor het nieuwbouwplan en er zijn al te veel kosten gemaakt om de plannen nu nog uit te stellen. "TanteLouise duldt ook geen verder uitstel omdat het de eigen cliënten, die verblijven in een tijdelijke voorziening in Nieuw-Vossemeer, een snelle terugkeer naar het vertrouwde Steenbergen heeft beloofd."