De gemeente Woensdrecht maakt werk van de aanpak van kinderarmoede. Maar liefst één op de acht Woensdrechtse kinderen groeit op in armoede. 

Het college heeft daarom een bedrag van ruim 70.000 euro gereserveerd om armoede onder kinderen te bestrijden. "Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief", stelt wethouder Lars van der Beek.

De middelen voor de aanpak van kinderarmoede komen van een landelijke regeling. De gemeenteraad nam in oktober een motie van de PvdA aan om gebruik te maken van die regeling voor de bestrijding van kinderarmoede.

Voorwaarde was wel dat de gemeente met een plan van aanpak moest komen. Dat plan heeft Van der Beek woensdag gepresenteerd.

Natura

Doel van de armoedebestrijding is om kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

"Daarom kiezen we voor ondersteuning in natura, bijvoorbeeld in de vorm van een laptop voor school of deelname aan een excursie. Op die manier weten we dat het geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan de ontwikkeling van de kinderen en er geen misbruik plaatsvindt", verklaart de wethouder.

Daarnaast zet de gemeente in op een integrale aanpak. "Armoede staat niet op zichzelf. Het brengt ook vaak andere problemen, zoals stress en gezondheidsproblemen met zich mee." Ook zet de gemeente in op het op tijd signaleren van armoede, preventie en het doorbreken van het taboe rond kinderarmoede.

Bespreekbaar

De aanpak van kinderarmoede past in het beleid dat de gemeente de afgelopen jaren al voerde op het gebied van armoedebestrijding. Sinds vorig jaar sluit de gemeente steeds met nieuwe verenigingen en organisaties het armoedepact af om armoede bespreekbaar te maken en te bestrijden.

Van der Beek beseft dat de aanpak soms niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. "Wij kunnen de armoede van gezinnen helaas niet in zijn geheel wegnemen, maar we kunnen er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat kinderen gelijke kansen krijgen. Daar is ons beleid ook op gericht."

Hij wijst op twee initiatieven van afgelopen najaar, waarbij Herwonnen Levenskracht kledingvouchers verstrekte aan minimagezinnen en de IJsbaan hen gratis liet schaatsen.

"Van beide acties is zo’n honderd keer gebruikgemaakt. Dat laat zien dat we met zijn allen armoede uit de taboesfeer halen en gezinnen ook echt kunnen helpen waar nodig is."