De Belgische minister Jan Jambon heeft zich de woede van de Bergse politiek op zijn hals gehaald. 

De minister van Veiligheid stelde in een interview dat sluiting van de kernreactoren van Doel 1 en 2 helemaal nog niet vastligt voor 2025. Onacceptabel en zeer zorgelijk, vinden GBWP, VVD, GroenLinks en D66.

Ook het feit dat de Belgische regering in haar nucleaire noodplannen geen rekening houdt met de gevolgen over de grens, is de partijen tegen het zere been. "De Belgen trekken zich niets aan van de buurlanden en lijken Doel nu zelfs onbeperkt open te willen houden."

Alternatieve energiebronnen

Jambon deed zijn uitspraken tegen de Duitse zender WDR. Daarin zei hij dat de sluiting van de oudste reactoren van Doel helemaal niet meer vaststaat op 2025, omdat de plannen voor alternatieve energiebronnen achterlopen. Een drogreden, vinden GBWP, VVD, GroenLinks en D66.

"Dat is nota bene iets waar de Belgische regering zelf verantwoordelijk voor is aangezien de uitbater van Doel daar jaarlijks vele miljoenen voor in de staatskas stort", uiten zij hun verontwaardiging.

In 2015 besloot de Belgische regering nog om de levensduur van de kerncentrales van Doel 1 en 2 met tien jaar te verlengen tot maximaal 2025. Met de levensduurverlenging 'kochten' de zuiderburen tijd om te werken aan nieuwe vormen van energie, aangezien het land erg afhankelijk is van kernenergie.

Evacuatie

De Bergse partijen vinden een nieuwe levensduurverlenging onacceptabel. "Dit betekent dat de onveilige situatie zo dicht bij onze gemeente tot in de lengte van jaren kan blijven voortduren", vrezen zij.

Daar komt nog eens bij dat de partijen zich buitenspel voelen gezet bij het samenstellen van nucleaire noodplannen. In die plannen houdt de Belgische regering rekening met evacuatiezones van maximaal tien kilometer van de kerncentrales van Doel en Tihange.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad pleit echter voor een evacuatiegebied in een straal van twintig kilometer. "In dat geval zouden Nederland en Bergen op Zoom in het evacuatiegebied komen te liggen", stellen de partijen.

Veiligheidsregio

Het bevreemdt de vier ook dat Nederland niet betrokken lijkt te zijn bij de Belgische nucleaire noodplannen. "Dit past wel in de lijn waarbij de Belgische overheid zich weinig lijkt aan te trekken van de zorgen in Nederland en Duitsland."

"Wij vragen ons wel af hoe het kan dat onze eigen Veiligheidsregio zich niet zelf actief heeft gemengd. Wij hebben hier niets van vernomen. Dat vinden we een slechte zaak, zeker gezien de groeiende ongerustheid van inwoners uit heel onze regio!"

De vier partijen hebben daarom een brief naar het Bergse college geschreven. Daarin vragen zij het gemeentebestuur om de Veiligheidsregio aan te sporen zich actief te mengen in de discussie rond de noodplannen.

Ook willen GBWP, VVD, GroenLinks en D66 dat het Bergse gemeentebestuur samen met buurgemeenten de Belgische minister Jambon aanspreekt op zijn uitspraak dat de sluitingsdatum van Doel 1 en 2 niet meer vaststaat.