Stadlander start deze week met de sloopwerkzaamheden van de appartementencomplexen aan de Gentiaanstraat en de Ericalaan in de wijk Gageldonk-West. De sloop neemt zo’n drie maanden in beslag. 

De sloophamer gaat echter nog niet direct door de woningen. Alle 78 appartementen worden eerst helemaal asbestvrij gemaakt, waardoor er nog niet direct zichtbare werkzaamheden te zien zijn.

Toch is er elders in Gageldonk-West wel genoeg verandering waar te nemen. In het kader van de stedelijke vernieuwing wordt er nu al enkele maanden gebouwd aan 39 levensloopbestendige sociale huurwoningen aan de Lorkstraat en een deel van de Plantaanstraat.

In maart wordt ook begonnen aan 28 woningen aan de Plataanstraat. Het gaat om de zogenaamde Stadlander-variant van MorgenWonen-woningen. De woningen worden grotendeels voorgefabriceerd, waardoor ze in mei al opgeleverd kunnen worden. Ook deze huizen zijn levensloopbestendig ingericht.