Ex-gevangenen die maximaal een half jaar vast hebben gezeten, kunnen voortaan op financiële ondersteuning van de gemeente Woensdrecht rekenen. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg na detentie, maar het college kiest ervoor om die rol uit te breiden. Zo wil de gemeente voorkomen dat ex-gedetineerden na het uitzitten van hun straf opnieuw in de problemen komen.

De financiële ondersteuning bestaat uit het betalen van de hypotheeklasten en andere vaste kosten. De gemeente zorgt ervoor dat die bij een detentie van minimaal twee maanden en maximaal zes maanden wordt doorbetaald.

Volgens gemeentewoordvoerster Sharan Kok gaat het gemiddeld om een bedrag van 1400 euro. "Gemiddeld 3,5 maanden detentie met vierhonderd euro per maand", rekent ze voor. Het gaat wel om een lening.

Voorschot

Ook stelt de gemeente een bedrag van honderd euro beschikbaar, dat als voorschot dient voor de eerste levensbehoefte. Die kosten worden later verrekend met het uitbetalen van de eerste uitkering.

Het college wil de procedure voor het aanvragen van een bijstandsuitkering ook versnellen, om te voorkomen dat de ex-gedetineerden in een zwart gat vallen. Gemiddeld ziet de gemeente één persoon per jaar terugkeren van een korte detentie.

Goedkoper

Met het doorbetalen van de kosten denkt de gemeente uiteindelijk goedkoper uit te zijn.

"Door de extra ondersteuning willen we voorkomen dat ex-gedetineerden hun woning kwijtraken. Dit beleid moet ervoor zorgen dat duurdere kosten worden voorkomen, zoals maatschappelijke opvang (2200 euro per maand), eerste maand huur (400 euro) en eerste inrichting van het huis (2000 euro). In totaal dus 4600 euro", licht Kok toe.

Veiligheidshuis

Woensdrecht staat overigens niet alleen in de uitgebreidere ondersteuning voor ex-gevangenen. Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis – een samenwerkingverband tussen gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie – klinkt het advies aan gemeenten om extra nazorg te doen voor inwoners die terugkeren uit detentie.

Doel is om een eenduidige aanpak in de regio te creëren.