De Limburgse onderwijsstichting Alterius wil een officiële nevenvestiging openen bij de JeugdzorgPlus-instelling Almata in Ossendrecht.

Jongeren die bij de instelling verblijven, krijgen al sinds 2004 ook onderwijs.

Omdat Almata echter geen officiële onderwijsstatus heeft, krijgt de instelling ook geen middelen vanuit het ministerie van Onderwijs. Daarom wil Alterius het onderwijs op Almata onder zijn hoede nemen. Dat kan alleen met steun van de gemeente Woensdrecht.

Het college schaart zich daarom achter het initiatief, maar stelt wel de voorwaarde dat de bijdrage van de gemeente niet meer mag zijn dan dat Woensdrecht vanuit het Rijk zal ontvangen voor de school.