De gemeente Bergen op Zoom kampt nog met een flink tekort voor de realisatie van een nieuw woonwagenkamp op het voormalige sportpark De Brombeer. 

De kosten daarvoor worden geraamd op ruim 1,5 miljoen euro, maar de gemeente komt nog zo’n 265.000 euro tekort. Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of de gemeente haar plannen voor de nieuwe locatie moet doorzetten.

Afwaardering

De hoge kosten voor het nieuwe woonwagenkamp komen vooral door de afwaardering van de gronden. De Brombeer maakt deel uit van het plan De Markiezaten en staat in de boeken nog altijd aangewezen als een locatie voor woningbouw.

Kiest de gemeenteraad echter voor woonwagens in plaats van reguliere woningen, dan gaan de beschikbare vierkante meters niet alleen voor een lager bedrag van de hand, maar zijn er ook minder vierkante meters uitgeefbaar aangezien de inpassing van een woonwagenkamp meer openbare ruimte vergt.

Bovendien moet de gemeente rekening houden met waardevermindering van aangrenzende kavels en zijn er nog kosten voor de inrichting van het openbaar gebied. Dat alles brengt het totale kostenplaatje op zo’n 1.550.000 euro.