De Thoolse fractie van het CDA houdt op dinsdag 31 januari een mini-symposium met als onderwerp ‘duurzame huisvesting’.

Begin februari wordt in de Thoolse gemeenteraad de woonvisie besproken die onder andere de basis vormt voor de afspraken met woningcorporatie Stadlander.

"Tijdens deze bijeenkomst willen we kennis en ideeën verzamelen over duurzame huisvesting. In onze gemeente is het goed wonen en dat willen we zo houden. Sterker nog: dat willen we versterken, vanuit de ambitie voor een vitale en duurzame samenleving."

Het symposium wordt gehouden in de Vossekuil in Oud-Vossemeer, iedereen is welkom vanaf 19.15 uur.