Het regionaal sportloket ‘Onbeperkt Sportief’ gaat vanaf 1 februari 2017 een samenwerking aan met het landelijke Fonds Gehandicaptensport.

Het regionaal sportloket is actief in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht en Halderberge en richt zich op mensen met een beperking die een duwtje in de rug nodig hebben om daadwerkelijk de stap te zetten naar een sportaanbieder.

"Ook sporters met een beperking die hinder ondervinden bij hun sportbeoefening, kunnen bij het loket terecht met een hulpvraag. Het loket is er ook voor de sportaanbieders die een aangepast sportaanbod hebben of hiermee willen starten."

Door de samenwerking aan te gaan met het Fonds Gehandicapten wil de het loket aansluiten bij de landelijke infrastructuur. Dat houdt onder andere in dat mensen met een handicap gebruik kunnen maken van de website en applicatie ‘Uniek Sporten’.

Dit moet ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Het lokale loket ‘Onbeperkt Sportief’ blijft bestaan.