Het college had de gemeenteraad beter en eerder moeten informeren over de gemeentelijke overname van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen per 1 april 2017.

Dat stelden de fracties tijdens de besluitvormende vergadering van afgelopen donderdag, waarbij zij een motie aannamen om het college opnieuw in gesprek te laten gaan met de SWOS om samen tot een oplossing te komen voor de nieuwe welzijnsorganisatie die de gemeente wil opzetten.

Burgemeester en wethouders kondigden eind 2016 aan de diensten, werkzaamheden en activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen over te nemen. Dit is als eerste stap om te komen tot een nieuwe welzijnsorganisatie waarbij alle vormen van dienstverlening op het gebied van welzijn samen komen.

De overname van de SWOS zou tijdelijk zijn, in ieder geval tot 1 januari 2019, waarna de SWOS over zou gaan in de nieuwe organisatie.

Onafhankelijkheid

Tim Huisman van Steenbergen Anders diende namens zijn eigen partij, Gewoon Lokaal!, D66, VVD en CDA een motie in om het college toch op andere gedachte te brengen.

"In het raadsprogramma wordt gesproken over 'van gemeente naar gemeenschap', maar bij dit proces wordt het omgekeerde gedaan. Bij ons is de nut en noodzaak van deze uitzondering (nog) niet duidelijk." 

Volgens Huisman heeft het bestuur van de SWOS te kennen gegeven teleurgesteld te zijn in de beslissing van het college. "Het bestuur is bereid om mee te werken aan de opzet van de nieuwe organisatie die in 2019 gerealiseerd moet zijn." 

Volgens de fracties zijn de diensten van de SWOS van onschatbare waarde, de motie werd daarom door alle partijen ondertekend.

Vertrouwen

Wethouder Cor van Geel stelde dat de raad niet eerder in vertrouwen op de hoogte werd gesteld van deze beslissing, omdat het vertrouwelijk delen van informatie aan de raad in het verleden wel eens fout is gegaan. Die opmerking kon rekenen op flinke weerstand van onder andere Willem van den Berge (PvdA) en Ad Theuns (D66).

De oproep om met het bestuur van de SWOS in gesprek te gaan, was volgens de wethouder overbodig omdat er nog geregeld overleg is met het bestuur. Of dat gesprek voor 6 februari nog plaats kon vinden, zoals de gemeenteraad wil, kon de wethouder nog niet toezeggen. "Dat is afhankelijk van de SWOS."