Meer dan negentig militairen, die hun basisopleiding hebben gevolgd op de Koninklijke Militaire Luchtmacht School (KMSL) op de vliegbasis in Woensdrecht, hebben vrijdag tijdens een openbare bijeenkomst op het provinciehuis de eed afgelegd.  

In het bijzijn van familie, vrienden en andere aanwezigen zweerden zij trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Namens de provincie woonden ook de gedeputeerden Bert Pauli en Erik van Merrienboer de beëdigingsceremonie bij. Daarbij spraken zij onder andere hun waardering voor Defensie als grote werkgever in Brabant uit.

De negentig militairen blijven voor een groot deel nog actief in Brabant. Vrijwel alle beëdigde militairen vervolgen nu of binnenkort hun vakopleiding op vliegbasis Woensdrecht.