De verkeerslichten op de kruising Steenbergseweg, Wouwseweg en Schoolstraat in Halsteren maken plaats voor een rotonde. 

CDA, GBWP en VVD dienden daarvoor donderdag een motie in. Met steun van de Partij van de Arbeid stemde een meerderheid in met de motie.

De huidige verkeerslichten op de kruising staan op de nominatie om vervangen te worden, maar de partijen betoogden dat een rotonde voor meer verkeersveiligheid zal zorgen.

Volgens de indieners van de motie is er binnen het budget voor wegen nog ruimte over om de extra kosten voor een rotonde te kunnen dekken. Naar verwachting kan de rotonde in het eerste kwartaal van 2019 gerealiseerd worden.