Vier maanden na haar beëdiging als raadslid voor de Partij van de Arbeid stapt Marieken de Lange alweer uit de fractie. 

De Hoogerheidese zegt zich niet meer thuis te voelen bij de partij. Ze stapt over naar Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) en neemt ook haar zetel mee.

PvdA-voorman Cees Jaspers zegt totaal verrast te zijn door haar besluit en hekelt vooral ook de wijze waarop De Lange haar besluit aan de partij heeft kenbaar gemaakt.

Onbekend

De Lange zat pas sinds oktober 2016 namens de PvdA in de Woensdrechtse gemeenteraad. Daarvoor was ze al eens een periode lid als burgerraadslid.

"Toen in de zomer Ellen van Oevelen stopte als raadslid heb ik haar mogen opvolgen. Dan ga je daadwerkelijk het werk met elkaar verzetten en komen de fractievergaderingen en overleggen. Gaandeweg liep ik steeds meer tegen een aantal zaken op. Ik ben nog onbekend in het politieke werk en voelde me steeds minder op mijn gemak", beschrijft De Lange haar gevoel.

Een concreet voorbeeld wil ze niet geven. "Ik wil de partij niet beschadigen. Maar als ik kijk naar de begeleiding voor nieuwkomers en het welkome gevoel dat ik nu al ervaren heb bij ABZ; dat heb ik bij de PvdA nooit zo gehad. Helemaal eerlijk is dat natuurlijk ook niet, omdat ABZ een veel grotere partij is. Maar de huidige kopstukken van de PvdA hebben ook de mogelijkheden niet om mij dat gevoel wel te geven."

Zetel

De Hoogerheidese zegt zich daarom te hebben verdiept te hebben in de programma’s van andere partijen.

"Mijn hart ligt bij het sociale domein. Wat ik zocht, vond ik bij ABZ. Al snel had ik een gesprek met fractievoorzitter Rainier Schuurbiers en ook de rol van wethouder Lars van der Beek als zeer sociale wethouder is mij goed bevallen", licht ze haar keuze voor de lokale partij toe.

Ondanks dat De Lange nog maar vier maanden in de raad zat, besloot ze haar zetel mee te nemen naar haar nieuwe partij, die daardoor op acht van de negentien zetels komt. De Lange kreeg bij de vorige verkiezingen 74 voorkeursstemmen.

"Ik heb navraag gedaan bij mensen die hierin ervaring hebben. In 2014 hebben mensen hun stem aan mij gegeven. Het is voor die mensen dat ik in de raad ben gaan zitten. Natuurlijk had ik ook nog anderhalf jaar kunnen wachten tot de volgende verkiezingen, maar dat zit niet in mij. Ik wil heel graag nu al door met de politiek", steekt ze haar enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Onverwachts

Voor de PvdA kwam het besluit van De Lange totaal onverwachts. "Dit heb ik totaal niet zien aankomen, geeft fractievoorzitter Cees Jaspers toe.

"Sterker nog: maandag om 17.15 uur hoorde ik in de wandelgangen dat er een raadslid zou overstappen naar ABZ. Ik had helemaal niet aan Marieken gedacht. Maar om 18.57 uur bleek ze mijn voicemail te hebben ingesproken en om 19.00 uur heeft ze het nieuws naar buiten gebracht."

Vooropgezet plan

De overstap bevreemdt hem nog meer, omdat Jaspers voor De Langes beëdiging nog uitgebreid met haar heeft gesproken. "Marieken is eerder burgerraadslid voor ons geweest, maar gaf al vrij snel aan door privéomstandigheden daar geen tijd meer voor te hebben. Twee jaar hebben we amper iets van haar gehoord. Toen Ellen stopte, heeft ze zich op de allerlaatste dag ineens weer beschikbaar gemeld. We hebben toen afgesproken dat zij de commissie Samenleving en natuurlijk de raadsvergaderingen zou doen."

"Maar na haar beëdiging in oktober, heeft ze de raadsvergaderingen van november en december gemist. En nu stapt ze ineens over. Dan begint bij mij meer en meer het gevoel te beheersen dat dit een vooropgezet plan is geweest."

Jaspers gaat nu als eenmansfractie verder, maar staat er niet helemaal alleen voor. "Samen met de burgerraadsleden Jeroen Beunk en Peter van Heist heb ik goede mensen om mij heen. De top drie voor de volgende verkiezingen hebben we ook al in beeld, dus we zitten nog vol vertrouwen", verzekert hij.